Volg ons op

Search
Generic filters
Exact matches only

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kondigde in 2013 maatregelen aan om mensen beter te informeren rondom puur esthetische cosmetische ingrepen. In maart 2014 heeft de minister een brief geschreven aan de 2e kamer, waarin ze voorstelt om behandelingen met een laser in de toekomst als voorbehouden handeling aan te merken in de wet BIG. Volgens Robert Boonen, bestuurslid van het NSEG, is het zeer waarschijnlijk dat dit ook daadwerkelijkheid gaat gebeuren. Dit zei hij vandaag op het NLSAS netwerk event in Bunnik.  Als dit voorstel wordt aangenomen in de 2e Kamer mag een laserbehandeling in de toekomst alleen nog maar door of onder verantwoordelijkheid van een arts uitgevoerd worden. Voor schoonheidsspecialisten zonder BIG registratie is het zelfstandig uitvoeren van laserbehandelingen dan bij wet verboden. Er loopt nu nog een discussie of de schoonheidsspecialiste in de toekomst dan nog wel behandelingen met licht (IPL) mag uitvoeren.
Maar wie garandeert dan dat een klant bij de schoonheidsspecialiste in goede handen is?  

Groei cosmetische markt
Economische crisis? Niet in de cosmetische markt want die groeit nog met 5% per jaar. De cosmetische markt is interessante markt waar iedereen die iets met schoonheid te maken heeft graag een graantje van mee wil pikken. Dat zijn niet alleen schoonheidsspecialisten, maar ook plastisch chirurgen, cosmetisch artsen en andere BIG- geregistreerde (huidtherapeuten, dermatologen, kno-artsen). Er zijn steeds meer aanbieders van behandelingen die zich begeven op het grensgebied tussen schoonheidsbehandelingen en medische zorg. Het is de taak van minister Schippers en haar ministerie om de consument te beschermen tegen onverantwoorde risico's waaronder een veilige toepassing van rimpelvullers, laser- en lichttherapie.

In oktober 2013 kondigde de minister maatregelen aan om dit beter te regelen. Behandelaren moeten in de toekomst kunnen aantonen dat ze zowel bevoegd als bekwaam zijn om deze behandelingen uit te voeren. Het gevolg was dat de diverse partijen in de plastische- en cosmetische chirurgie met elkaar om tafel gingen zitten om de zorgmarkt te reguleren en de politiek te beïnvloeden. En dat heeft geleid tot de oprichting van de Nederlandse Stichting voor Esthetische Geneeskunde (NSEG). Deze stichting heeft als doel om de kwaliteit van de esthetische geneeskunde in Nederland te bevorderen, onder meer door het ontwikkelen van  kwaliteitsnormen, het doen ontwikkelen van curricula voor specifieke opleidingen en het inrichten van een voor klanten toegankelijk register. De NSEG is het aanspreekpunt van de sector voor het ministerie van volksgezondheid. 

Lobby
De plastisch chirurgen hebben afgelopen jaar een politieke lobby gevoerd om mede controle te krijgen over de cosmetische markt. Om de veiligheid van de patiënt te kunnen garanderen hebben zij normen vastgesteld. In de leidraad ‘Plastische chirurgie en esthetische behandelingen in particuliere klinieken’ van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) worden criteria gegeven waaraan een kliniek, een plastisch chirurg en het behandeltraject moeten voldoen om kwaliteit en veiligheid van esthetische behandelingen te garanderen. 

Ook de brancheorganisatie schoonheidsverzorging (ANBOS) stelt eisen aan haar leden. Voor risicovolle ingrepen zoals chemische peelings kent de ANBOS landelijke richtsnoeren met een verplichting tot nascholing. Anbos zegt ook dat men in gesprek is geweest met minister Schippers, maar officiële standpunten hierover zijn tot op heden niet naar buiten gebracht.

De discussie
Op dit moment onderzoekt minister Schippers op welke wijze kwaliteitseisen aan de toepassing IPL gesteld kunnen worden. Cosmetische artsen, dermatologen en huidtherapeuten zijn de mening toegedaan de IPL en andere energy-based devices minstens zo risicovol zijn als diverse laserbehandelingen. Maar is dit zo?  Is IPL een medische behandeling of niet? Is IPL huidverzorging? Valt IPL onder de deskundigheid van een schoonheidsspecialist? 
Om antwoord te kunnen geven op deze vraag zal de schoonheidsbranche de volgende vragen moeten kunnen beantwoorden. 

  • Wie garandeert de competentie van de schoonheidsspecialiste als het om IPL behandelingen gaat?
  • Zijn er protocollen van de behandeling?
  • Welke risico loopt de klant?
  • Wat gebeurt er bij complicaties?

Binnen de schoonheidsbranche biedt Anbos de specialisatie ontharingstechnieken aan. Maar om in aanmerking te komen voor registratie moet men ook lid zijn van Anbos. Er zijn echter ook schoonheidsspecialisten die mogelijk wel bekwaam zijn, maar die geen lid zijn van Anbos. Hoe wordt daar mee omgegaan? En sluit de specialisatie ontharingstechnieken qua inhoud wel voldoende aan bij de competenties die bij laser- en lichtbehandelingen nodig zijn?

IPL-behandelingen
Wat moet er gebeuren als de schoonheidsspecialiste in de toekomst met IPL wil blijven werken? Volgens Robert Boonen begint de tijd nu te dringen. De schoonheidsspecialisten lijken de strijd om de laserbehandelingen verloren te hebben en het is nog maar de vraag hoe het met de IPL behandelingen zal gaan. Op korte termijn zullen de regelgevende instanties (VWS, NSEG) er van overtuigd moeten worden dat de schoonheidsspecialisten voldoende competentie hebben om deze behandelingen uit te voeren. De plastische chirurgen, huidtherapeuten en cosmetisch artsen hebben dat voor hun eigen beroepsgroepen prima voor elkaar, maar dat geldt (nog) niet voor de schoonheidsbranche. De regelgevende instanties zijn er kennelijk nog niet voldoende van overtuigd dat schoonheidsspecialisten voldoende bekwaam zijn. Want waar kun je dat lezen? Wie komst met het bewijs?

De boodschap van Boonen luidt dan ook om de competenties van de schoonheidsbranche in relatie tot IPL behandelingen zo snel mogelijk inzichtelijk te maken. Dat kan via training en of scholing waarin de competentie goed omschreven wordt en ook toetsbaar is. Werk met goede protocollen en zorg er dan voor dat die ook goed geborgd worden. 

Rol Anbos
De rol van Anbos in bovengenoemd proces is tot op heden onduidelijk. Wat heeft Anbos tot nu toe gedaan, welk doel wil men bereiken en hoe denkt men daar te komen? Bij leden van Anbos bestaat hierover veel ongerustheid, terwijl je van als lid van een vereniging op zijn minst mag verwachten dat een bestuur helder communiceert en formeel een standpunt inneemt. Als dat tenminste nog niet te laat is. 

Onze redactie heeft over dit onderwerp ook met Anbos contact gehad en de afdeling communicatie liet weten dat ze hierover op zeer korte termijn een persbericht zullen sturen. Uiteraard zullen we dat meteen met jullie delen (we hebben op 19 mei hierover van Anbos dit bericht ontvangen)

Ondertussen zou een ieder die zich bij dit onderwerp betrokken voelt kunnen nadenken op welke manier we de juiste stappen kunnen zetten om onze belangen als schoonheidsbranche te kunnen waarborgen. We zijn benieuwd naar jullie idee hierover.

0

Reacties


Gerelateerde artikelen