Volg ons op

Search
Generic filters
Exact matches only

Met ingang van 1 juli 2014 vinden er belangrijke wijzigingen plaats voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Wat betekent dit voor jou als ondernemer? Op alle nieuwe arbeidsovereenkomsten die je op of na 1 juli 2014 aangaat wordt het nieuwe recht van toepassing. Lopende contracten blijven geldig, maar de verlenging van een bestaand contract na 1 juli 2014 valt onder het nieuwe recht. Daarom is het belangrijk dat je in grote lijnen weet wat er gaat veranderen zodat je hierop kunt anticiperen.  Wij adviseren dan ook om hierbij een deskundige in te schakelen. Hieronder kun je in grote lijnen lezen wat er gaat veranderen.

Bij contracten van maximaal 6 maanden mag er geen proeftijd meer worden afgesproken.
Bij een dienstverband van maximaal 6 maanden mag geen proeftijd opgenomen worden. Wanneer er toch een proeftijd wordt opgenomen, dan is deze nietig. Dit houdt in dat een werkgever (ook al is het met de werknemer overeengekomen) er toch geen gebruik van mag maken.

Aanzegtermijn verplicht bij contracten langer dan 6 maanden
De aanzegtermijn is iets anders dan de opzegtermijn. Na 1 juli 2014 moet je als werkgever uiterlijk een maand voor het aflopen van het contract aan de werknemer meedelen dat het contract niet voortgezet gaat worden. Als je dit niet doet dan moet je een boete betalen. Deze boete is afhankelijk van het aantal dagen dat de werkgever te laat is met het "aanzeggen". Wanneer de werkgever 1 dag te laat is, dan is de boete het loon van 1 dag. Dit kan oplopen tot maximaal het loon van 1 maand.
Als je niets zegt en de werknemer werkt na het einde van de arbeidsovereenkomst door, dan blijft er sprake van een stilzwijgende verlenging met dezelfde duur, maar maximaal 1 jaar.

Maximaal 24 maanden voor keten van 3 contracten 
De maximale duur, waarbinnen 3 contracten voor bepaalde tijd zijn toegestaan, wordt van 36 maanden teruggebracht naar 24 maanden. Dit geldt niet voor overeenkomsten met het uitzendbureau en voor werknemers onder 18 jaar die ten hoogste 12 uur per week werken. 

Concurrentiebeding niet meer toegestaan
Een concurrentiebeding, waaronder ook een relatiebeding valt, wordt bij tijdelijke contracten in principe verboden.

Keten van contracten doorbreken: langer uit dienst
Om de zogenaamde keten van contracten te doorbreken, moet een werknemer vanaf 1 juli 2014 langer dan 6 maanden uit dienst zijn, nu is dat nog 3 maanden. Dit geldt echter niet voor werknemers onder de 18 jaar en er volgt nog een aanpassing voor studenten in het leer-werk traject. 

Comments


Gerelateerde artikelen