Volg ons op

Search
Generic filters
Exact matches only

Minister Edith Schippers is van plan om van IPL en laseren een voorbehouden handeling maken onder de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Voorbehouden handelingen zijn risicovolle, medische handelingen die alleen door bevoegde zorgverleners mogen worden uitgevoerd. Het streven is een voorstel tot deze wetswijziging rond de zomer naar de Tweede Kamer te sturen. Als de wet wordt aangenomen en in werking treedt mogen schoonheidsspecialisten of tatoeëerders (voor weglaseren van tatoeages) niet meer zelfstandig laser, IPL (ontharen met lichtflitsen) en aanverwante handelingen verrichten. Zij kunnen nog wel in opdracht en onder verantwoordelijkheid van een bevoegd behandelaar laseren. 

De minister komt tot dit voorstel op basis van het door haar gevraagde onderzoek van het RIVM naar verschillende vormen van laseren en de mogelijke risico’s. Het RIVM concludeert dat aan alle behandelingen risico’s kleven en dat de gebruiker deskundig moet zijn. Minister Schippers: “Bij ondeskundig gebruik kunnen ernstige complicaties optreden zoals het verbranden van de huid of pigmentverkleuring. Ik kies dan ook voor patiëntveiligheid en kwaliteit”.

In dit wetsvoorstel wordt ook opgenomen dat alleen artsen en huidtherapeuten een zelfstandige bevoegdheid krijgen om te laseren, voor zover ze daarvoor zijn opgeleid. Huidtherapeuten krijgen een register onder de Wet BIG, waarmee de beroepstitel wordt beschermd. Ze krijgen een zelfstandige bevoegdheid om te laseren en vallen dan ook onder het tuchtrecht. 

Reactie Anbos

Anbos heeft zich de afgelopen jaren ingezet om de nieuwe regeling in goede banen te leiden en zelfs twee lobbybureaus hiervoor aan het werk gezet. Hoogendijk, voorzitter Anbos reageert dan ook teleurgesteld. Onnodige medicalisering’, aldus Hoogendijk, ‘Een verschijnsel als storende overbeharing laten behandelen door artsen en huidtherapeuten maakt de zorg onnodig duur en belemmert de toegankelijkheid. De minister zet met deze maatregelen goed opgeleide schoonheidsspecialisten buitenspel. De consument is zonder twijfel in vertrouwde handen bij schoonheidsspecialisten die hun vakdiploma ontharingstechnieken hebben behaald. Zij voeren deze behandeling dagelijks uit en voeren de procedure volgens de richtsnoer uit. Met deze maatregel creëert de minister schijnveiligheid. De Inspectie van Gezondheidszorg (IGZ) krijgt de opdracht deze maatregel te handhaven, maar dat is onhaalbaar en onbetaalbaar. Daarnaast betekent deze maatregel ook dat het de branche economisch raakt, denk hierbij aan een verlies van ongeveer 90 miljoen euro.’

Nieuwe petitie https://iplenlaser.petities.nl/

In maart 2014 is Anbos de petitie Iplenlaserschoonheidsverzorging.petities.nl gestart. Deze petitie is inmiddels al ruim 3000 keer ondertekend. Het aanbieden van deze handtekeningen heeft echter geen zin meer omdat de tekst in deze petitie niet juist meer is.  

In de nieuwe petitie IPLenlaser.petities.nl, die vandaag van start is gegaan, constateren gediplomeerde ondernemers en werknemers uit de branche schoonheidsverzorging en consumenten dat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, met haar aangekondigde maatregel van 21 maart 2016 slechts een ‘schijnveiligheid’ creëert omtrent laser en IPL-behandelingen, Hierdoor wordt een goed opgeleide en vakkundige beroepsgroep buiten spel gezet Via de nieuwe IPLenLaser petitie wordt gevraagd om in een Algemene Maatregel van Bestuur de condities aan te geven waaronder goed opgeleide en gediplomeerde schoonheidsspecialisten de behandelingen met IPL/Laser, die zij al jaren met succes uitvoeren, in het belang van de consumenten kunnen blijven uitvoeren.

1+

Reacties


Gerelateerde artikelen