Volg ons op

Search
Generic filters
Exact matches only

Vanaf 11 juli 2013 gaat de nieuwe Cosmeticaverordening in werking en moeten alle cosmeticaproducten op de markt aan de eisen van deze nieuwe verordening voldoen. De eisen van de nieuwe Verordening komen grotendeels overeen met de eisen uit de 'oude' Cosmeticarichtlijn. Maar er zijn ook een aantal nieuwe eisen aan toegevoegd, zoals de productnotificatie, het op de markt brengen van nanomaterialen en een duidelijker beschrijving van de veiligheidsbeoordeling. Jouw fabrikant of importeur is verantwoordelijk voor het naleven van de eisen die in de nieuwe verordening worden gesteld. In het geval van private labels is dat de merkhouder. Sommige private label houders en importeurs (vooral van buiten de EU) zijn zich mogelijk niet bewust van deze nieuwe verplichting. Check daarom bij je leverancier of de producten die jij verkoopt voldoen aan de Nieuwe Cosmetica Verordening.

 

Veiligheid

De nieuwe Cosmeticaverordening heeft tot doel de volksgezondheid te beschermen en het bevorderen van vrije handel binnen de Europese Gemeenschap. Cosmetische producten mogen de gezondheid van de mens niet schaden wanneer zij onder normale of redelijkerwijze te voorziene gebruiksvoorwaarden worden aangewend. De producent, importeur of merkhouder moet kunnen aantonen dat het product aan deze eisen voldoet. Het product dient daarom bijvoorbeeld uitvoerig beoordeeld te worden op de veiligheid. Dit is een complexe procedure. De bevindingen van de veiligheidsbeoordeling worden vastgelegd in het productdossier. Wanneer deze bij alle aspecten positief beoordeeld zijn, mag het product worden verkocht aan de gebruiker.

 

 

Productnotificatie

Alle producten moeten worden genotificeerd in het Cosmetic Product Notification Portal, het digitale systeem van de Europese commissie. Bij de notificatie moeten gegevens aangeleverd worden over de samenstelling van het product, en de contactinformatie van een persoon/afdeling van het bedrijf in geval van nood. Vanaf 11 juli 2013 moet alle producten genotificeerd zijn.

 

 

0

Reacties


Gerelateerde artikelen