Volg ons op

Search
Generic filters
Exact matches only

In het eerste artikel over de noodmaatregelen las je al over de NOW, de tijdelijke bijstand en de compensatieregeling. Het tweede artikel geeft je alle info over de noodmaatregelen omtrent de WW-premie voor werknemers en je zorgplicht voor medewerkers. Leningen, financieringen en rentekorting kwamen in het derde artikel aan bod en in dit vierde artikel, komen fiscale maatregelen aan de orde zoals het bijzonder uitstel van betaling. 

Fiscale maatregelen
Ondernemers die vanwege problemen door het coronavirus bijzonder uitstel van betaling van belastingen krijgen, hoeven hier niet langer een aanvullende verklaring met bewijs van een derde deskundige voor op te sturen. Het kabinet versoepelt de uitstelregeling nog verder. Eerder deze week kondigde het kabinet aan dat ondernemers vier weken de tijd krijgen om een verklaring op te sturen waarom ze uitstel van belasting nodig hebben. Maar zo’n verklaring (bijvoorbeeld van een accountant of brancheorganisatie) is niet meer nodig, meldt staatssecretaris Vijlbrief aan de Tweede Kamer.

Vanaf het moment dat een onderneming zich meldt, worden de invorderingen meteen stopgezet. Het gaat om de aanslag voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffingen. De pauze duurt drie maanden. Ondernemers kunnen ook voor een langere periode uitstel vragen. In dat geval vraagt de Belastingdienst wel om aanvullende informatie.

Procedure
Een ondernemer kan het verzoek om uitstel van betaling indienen door een brief te sturen naar:
Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Vanaf het moment dat de ondernemer zich meldt, wordt de invordering van zijn belastingschulden voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting direct stopgezet. Dat betekent dat de ondernemer feitelijk meteen uitstel van betaling krijgt.
Voor uitstel langer dan drie maanden is aanvullende informatie nodig om te beoordelen of de financiële problemen hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis. De ondernemer kan de eerste drie maanden gebruiken om deze informatie te verstrekken.
Zodra het verzoek bij de Belastingdienst binnen is, wordt de invordering direct stopgezet. De individuele beoordeling van het verzoek zal later plaatsvinden. 

Geen verzuimboetes en verlaging invorderings- en belastingrente
De Belastingdienst zal de komende tijd ook geen verzuimboetes aan u opleggen (of zal deze in voorkomende gevallen terugdraaien) voor het niet (tijdig) betalen van omzetbelasting of loonheffing. De invorderingsrente die berekend wordt gedurende de looptijd van het uitstel, wordt vanaf 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Vergeet niet om een melding betalingsonmacht te doen bij het niet kunnen betalen van omzetbelasting en loonheffing. Dit voorkomt bestuurdersaansprakelijkheid. Ook kan het zinvol zijn om te beoordelen of u afnemers heeft die door het Coronavirus hun schulden niet meer kunnen betalen. Dan kunt u onder voorwaarden de btw op deze oninbare vorderingen terugvragen. Bovendien wordt de belastingrente ook tijdelijk verlaagd naar 0,01% voor alle belastingen waarvoor belastingrente (8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor de overige belastingen) is verschuldigd. De tijdelijke verlaging gaat in op 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Hiervoor gaat de verlaging in op 1 juli 2020. 

Voorlopige aanslagen
Betaal je nu op een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting en verwacht je een lagere winst door het Coronavirus? Laat dan je voorlopige aanslag aanpassen. Dat kun je uitbesteden aan je adviseur. Wil je de aanpassing zelf doen, dan doet je dit voor de inkomstenbelasting via Mijn Belastingdienst en voor de vennootschapsbelasting via Mijn Belastingdienst Zakelijk. In het laatste geval heb je eHerkenning nodig. 

Mogelijke stopzetting lokale aanslagen
Het kabinet is in gesprek met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij met name om de toeristenbelasting.

Reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


Gerelateerde artikelen