Volg ons op

Search
Generic filters
Exact matches only

Het Coronavirus houdt de gemoederen flink bezig. Een epidemie van deze omvang kan je bedrijf serieuze problemen bezorgen. De overheid heeft al verschillende steunmaatregelen getroffen om je als ondernemer of ZZP-er door de Coronacrisis heen te helpen. We hebben de antwoorden op de meest gestelde vragen over de gevolgen van het Coronavirus op een rij gezet. Opgesplitst in vijf artikelen met alle – voor zover nu bekende – antwoorden en details. 

Nieuwe noodregeling vervangt werktijdverkorting
Je kunt als ondernemer geen werktijdverkorting meer aanvragen. Daarvoor in de plaats komt de nieuwe ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)’. Aanvragen voor werktijdverkorting die al zijn ingediend maar nog niet zijn afgehandeld, worden meegenomen in de nieuwe NOW. Ook als beautyondernemer kun je van de nieuwe regeling gebruikmaken wanneer je een omzetverlies verwacht van tenminste 20%. In dat geval vraag je bij het UWV voor een periode van drie maanden (met een eenmalige verlenging van nog eens drie maanden) een tegemoetkoming in de loonkosten aan. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies. De tegemoetkoming bedraagt:

  • als 100% van uw omzet wegvalt 90% van de loonsom;
  • als 50% van uw omzet wegvalt 45% van de loonsom; en
  • als 25% van uw omzet wegvalt 22,5% van de loonsom.

Het UWV betaalt een voorschot van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan deze regeling. Je mag in de subsidieperiode geen medewerkers (in beginsel ook geen flexibele krachten) ontslaan om bedrijfseconomische redenen en je moet 100% loon doorbetalen. Voor grote aanvragen boven een nog nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is bovendien een accountantsverklaring vereist. Je kunt de tegemoetkoming aanvragen voor het omzetverlies dat je bedrijf lijdt vanaf 1 maart 2020. De nieuwe regeling wordt zo spoedig mogelijk opengesteld.

Tijdelijk extra bijstand voor zelfstandigen
Bent je zelfstandige, dan kun je voor een periode van maximaal 3 maanden binnen 4 weken aanvullende inkomensondersteuning van maximaal € 1.500 per maand krijgen voor levensonderhoud. Deze regeling vult je inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Het sociaal minimum voor alleenstaanden is 70% van het wettelijk minimumloon oplopend tot 100% van het wettelijk minimumloon voor gehuwden en samenwonende partners.

Deze tijdelijke bijstandsregeling wordt uitgevoerd door de gemeenten. De regeling kent geen vermogens- of partnertoets. Ook wordt uw onderneming niet getoetst op levensvatbaarheid. 

Je kunt  deze ondersteuning ook krijgen in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal 

€ 10.157 tegen een verlaagd rentepercentage. Daarnaast heb je de mogelijkheid tot uitstel van je aflossingsverplichting. Er wordt nog gewerkt aan de details van deze regeling. Wanneer deze beschikbaar komt, is nog niet bekend.

Compensatieregeling voor bepaalde sectoren
Er wordt momenteel gewerkt aan een compensatieregeling met passende maatregelen voor sectoren die het meest te lijden hebben onder de getroffen gezondheidsmaatregelen. Denk hierbij aan de horeca (sluiting restaurants en drinkgelegenheden), de transportsector, evenementensector en de reis- en toerismebranche (annuleringen). Als je bedrijfsactiviteiten in één van deze sectoren vallen, dan kun je aanspraak maken op deze compensatieregeling. De beautybranche wordt op dit moment niet specifiek genoemd als sector, maar je wordt natuurlijk hard getroffen als bedrijf. 

De compensatie betreft een gift en bedraagt eenmalig € 4.000 voor de eerste nood in de komende drie maanden. De uitgewerkte compensatieregeling wordt eerst met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie (EC). Die moet beoordelen of de regeling geoorloofde staatsteun betreft. Zodra de goedkeuring van de EC er is en de compensatieregeling wordt opengesteld, brengen we u daarvan op de hoogte.

Reacties

  1. Deze tijdelijke bijstandsregeling wordt uitgevoerd door de gemeenten. De regeling kent geen vermogens- of partnertoets. Ook wordt uw onderneming niet getoetst op levensvatbaarheid.

    Over dit stukje … er staat niet getoets op levensvatbaarheid maar je moet toch minimaal 1225 uur met klanten bezig zijn geweest?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


Gerelateerde artikelen