Volg ons op

Search
Generic filters
Exact matches only

Voorzitter van de Beauty Trade Professionals (BTP), Monica van Ee, interviewt Bert van Seters. Zoals bekend, was hij als penningmeester betrokken bij de oprichting van wat vroeger de BT&EA heette. De overeenkomsten tussen deze twee iconen uit de branche zijn duidelijk: betrokkenheid, een hart voor kwaliteit en de mogelijkheid tot verbinden

Bert, ik ben nog relatief ‘groen’ in de branche, zit er nog maar tien jaar in en weet dus niet uit eerste hand wat er destijds in de branche speelde.
We zijn om precies te zijn op 1 juli 1991 met de BT&EA gestart. Hier, kijk maar, ik heb de oprichtingspapieren bij me. Dit was een tijd waarin de branche een aantal ‘ankerpunten’ verloren had. Vaste items, zoals het jaarlijks in het voorjaar door de ANBOS georganiseerde congres, en de jaarlijkse najaarsbeurs INDRO, kraakten in hun voegen of hielden na veel commotie op te bestaan. Dat leidde tot initiatieven zoals de oprichting van HELAN, die zich als tweede branche-organisatie afzette tegen ANBOS, en misschien herinnert men zich nog de nieuwe beautybeurs in het MECC te Maastricht. Er was nogal wat ophef in de branche. Toen wij ons initiatief verkondigden, waren ook diverse vakbladen hier niet gecharmeerd van, omdat zij uiteraard ook om de goodwill van actieve partijen streden.

Het was dus een chaos in de branche?
Tja, behalve de zojuist genoemde feiten, was het belangrijkste dat we ons als leveranciers niet meer thuis voelden bij de INDRO. Dit was een parfumeriebeurs waar ook schoonheidsmerken stonden. Standhouders en onze bezoekers, werden als vreemde eend in de bijt beschouwd. Het feit dat wij als ‘vreemden’ het meeste bezoek trokken, gaf merkbaar scheve ogen. Er ontstond frictie. Leveranciers uit de schoonheidsbranche voelden zich niet meer thuis op deze beurs en voelden zich niet meer serieus genomen. In die setting namen Jan van Giessen en Toine van Opbergen het initiatief om vijf collega’s uit te nodigen voor een gesprek over de toekomst van de branche en de mogelijkheden binnen deze ontwikkelingen. Zij waren de eerste ondernemers die, ondanks het feit dat men onderling concurrent was van elkaar, zich focusten op het gezamenlijke belang van de ondernemers in deze markt. Dat het ons als initiatiefnemers gelukt is om, met alle tegenwerking bij de start (bijna) alle neuzen min of meer één kant uit te krijgen, beschouw ik als een wapenfeit.

Dus het was niet zomaar een leuk leveranciersclubje dat jullie gingen oprichten?
Ze
ker niet! Ons doel was letterlijk – en ik citeer even uit onze notulen – de behartiging van de belangen van bedrijven die exposant zijn in de schoonheidsbranche en/of primair leverancier zijn aan schoonheidsspecialisten en instituten of bedrijven, werkzaam in de schoonheidsbranche in het algemeen en de leden in het bijzonder. Doelen waren onder andere het optreden als gesprekspartner, het bevorderen van een goede samenwerking tussen de leden en het bepleiten van de gezamenlijke belangen van de leden in de branche.

Even terug in de tijd. Wat was de eerste concrete activiteit?
Op 3 en 4 april 1992 vond in Utrecht het ANBOS congres plaats, gekoppeld aan een open expositie die de BT&EA verzorgde in de Beatrixhal. Deze expositie werd in eerste instantie door de geballoteerde leden van de BT&EA bezet en de entreegelden waren dan voor de BT&EA. Maar het tweede aspect is nog veel belangrijker. Op 5, 6 en 7 september in datzelfde jaar, organiseerden we een nieuwe najaarsbeurs, Beautysalon, in hal 2 van het Jaarbeurscomplex. En zoals iedereen weet bestaat deze beurs nog steeds, maar al jaren onder de naam Beauty Salon dimensions. De voorjaarsbeurs die de BT&EA later ontwikkelde – toen ANBOS haar congres weer naar Den Haag verhuisde – heet Beauty Trade Special en is feitelijk als doorontwikkeling van de ANBOS-congresexpositie te beschouwen. Om overkoepelende doelen te bereiken, moet je sterk zijn

Knap hoor. Een organisatie opzetten, een eigen najaarsbeurs in het leven roepen die nog steeds succesvol is. Wat kunnen wij als BTP nastreven?
Het hoogste doel dat de BTP nu na kan streven is naar mijn idee kwaliteitsbehoud. De markt heeft denk ik meer en meer te lijden onder “downgrading” als dat tenminste het tegenovergestelde is van “upgrading”. Salonnetjes die op een abominabele manier starten, met abominabele spullen en abominabele prestaties komen als paddenstoelen uit de grond en bezorgen de branche een slechte naam. En natuurlijk levert dat leveranciers op die perfect aansluiten bij die ontwikkeling en zich uitsluitend manifesteren als koopjesaanbieders. De combinatie van beiden brengt een groot deel van de branche in een negatieve spiraal. Daarom hoop ik dat de BTP de weg in zal slaan van kwaliteitsbehoud of meer dan dat: kwaliteitsverbetering.

We kunnen dus best zeggen dat we een unieke club hebben?
Tja, uniek … Moet dat dan? Brancheorganisaties als de RAI en de HISWA bestaan al veel langer, en hebben ook veel langer eigen beurzen. De eerste zelfs een belangrijke beursorganisatie, compleet met gebouwen. Het is gewoon een kwestie van mindsetting. Als je vindt dat hetgeen wat je bindt belangrijker is dan hetgeen wat je scheidt, dan ben je aan een collectief met je con-cullega’s toe. Ook in de politiek heb ik samen met politieke tegenstanders wel eens wat voor elkaar gekregen wat solo nooit haalbaar was geweest.

Bert, je zegt net dat je niet bij onze ledenvergadering bent, omdat je naar het buitenland gaat. Waar gaat de reis naar toe?
Een bezoek aan de Cosmoprof Asia. De beurs bij uitstek waar het aanbod en de vraag van dynamische markten bijeen komen. Waar aan de aanbodzijde overigens ook een hausse is van laagst geprijsde en vaak inferieure materialen uit voornamelijk China. Overigens ga ik ook regelmatig die kant uit voor het bezoeken van fabrikanten. Een ervaring vergeet ik nooit. Een fabrikant uit Kanton (heet nu Guangzhou) nodigde ons uit voor een lunch. Men troonde ons opgewekt mee naar het nieuwe filiaal van ….. Kentucky Fried Chicken. En hoopte waarschijnlijk een onuitwisbare indruk achter te laten met een bezoek aan zo’n westers restaurant!

Iets anders dat me aan je opvalt, dat je tijdens vergadering altijd ruimte laat voor jongeren. Mooie eigenschap!
Ik was jarenlang actief in de politiek, en dan focus je je op gezamenlijke belangen. Het is voor mij persoonlijk niet moeilijk om diverse standpunten aan te horen en diverse belangen samen te voegen. Ik vind het juist wel verfrissend, en nogmaals, in mijn leven heb ik meerdere situaties meegemaakt waarvan ik later dacht, hoe goed is het dat ondanks onze verschillen toch vormen van samenwerking en soms zelfs vriendschap gerealiseerd konden worden.

En tot slot: ik las een interview van je in een vakblad (van jaren geleden). Mogen we tip voor de schoonheidsspecialisten citeren?
Tuurlijk. Wat ik toen zei, geldt voor mij nog steeds. Ik maak in dat verhaal een onderscheid tussen de niet-winstgerichte en de winstgerichte schoonheidsspecialisten. De eerste groep zal reëler moeten calculeren en prijsbederf bestrijden. Veel van hen dragen een liefde voor het vak uit, maar ik zou zeggen: wees assertiever, bied je diensten niet zo vrijblijvend aan en laat je niet misbruiken door de consument. De winstgerichte schoonheidsspecialist heeft een bepaalde omzet per maand in gedachten. Reken dit bedrag terug naar de omzet per week, per dag en per behandeling. Pas dan kan je taakstellend bezig zijn.

Comments


Gerelateerde artikelen