Volg ons op

Search
Generic filters
Exact matches only

Nutrogenomica is als wetenschap sterk in opkomst. De nutrogenomica legt een verband tussen onze voeding en onze genen. Op basis van dit verband zouden ziekten voorkomen, afgeremd en zelfs genezen kunnen worden door aanpassingen in ons dieet. In dit artikel lees je meer over dit beloftevolle onderzoeksterrein.

In de kinderschoenen

Nutrogenomica bestudeert de manier waarop voeding onze genen beïnvloedt en hoe genetische verschillen tussen mensen effect kunnen hebben op de manier waarop we reageren op voedingsstoffen. Nutrogenomica is een wetenschap die momenteel nog in de kinderschoenen staat, maar razendsnel aan populariteit wint.

Het is begrijpelijk dat nutrogenomica op dit moment zoveel aandacht krijgt; het herbergt een grote belofte in zich. Als we in staat zijn het verband tussen voeding en genen te ontrafelen, zouden we voeding immers ook in kunnen zetten om onze genen te beïnvloeden. Zodoende zouden we ziektes kunnen verlichten en genezen en misschien zelfs voorkómen, simpelweg door bepaalde dingen heel gericht wel of niet te eten.

Achtergrond nutrogenomica

Gedurende de twintigste eeuw richtte de voedingskunde zich vooral op het ontdekken van vitaminen en mineralen en hun nut. Ook werd onderzocht hoe ziektes die optraden door een tekort aan de betreffende stoffen voorkomen kunnen worden. Inmiddels is de voedsel-gerelateerde problematiek van de ontwikkelde wereld verschoven naar overvoeding, obesitas en diabetes type 2. Bij de bestrijding van deze steeds meer voorkomende aandoeningen, groeide de belangstelling voor de rol van dieet en voeding.

Het onderzoek richtte zich daarbij op de vraag hoe voeding kan bijdragen aan onze ‘homeostase’. Onze homeostase is de manier waarop het niveau van voedings- en afvalstoffen in de cellen van ons lichaam op peil wordt gehouden. Hiervoor is inzicht nodig in wat voedingsstoffen doen op moleculair niveau – en hier komt de interactie tussen voeding en genen in beeld. Het gevolg hiervan is dat het accent in de voedingswetenschap steeds meer opschoof richting moleculaire biologie en genetica. En daarmee was de nutrogenomica geboren.

Beloftevolle wetenschap

De verwachtingen met betrekking tot de nutrogenomica zijn hooggespannen. Het is aannemelijk dat de impact van de ontwikkelingen in de nutrogenomica uiteindelijk groter zal zijn dan die van het menselijk genoom project. Chronische aandoeningen en bepaalde soorten kanker kunnen worden voorkomen of in ieder geval vertraagd door uitgebalanceerde diëten. Door vervolgens op grote schaal te onderzoeken wat het toepassen van dergelijke dieetmaatregelen oplevert, is het uiteindelijk wellicht zelfs mogelijk wereldwijde problemen op het vlak van ondervoeding en ziekte op te lossen.

Ver van je bed?

Hoewel deze materie misschien nog wat ongrijpbaar lijkt, kan nutrogenomica ons leven in grote mate gaan beïnvloeden, misschien wel sneller dan we denken. En al zou je het niet meteen verwachten, een link met ons lichamelijk welbevinden in het algemeen en de huid in het bijzonder ligt daarbij voor de hand. Nutrogenomica lijkt mogelijkheden te bieden als het gaat om het tegengaan van veroudering. Al met al redenen genoeg om de ontwikkelingen op dit vlak in de gaten te houden!

0

Reacties


Gerelateerde artikelen