Volg ons op

Search
Generic filters
Exact matches only

In cosmeticareclames worden heel wat fantastische beloftes gedaan om de verkoop van de potjes crèmes te stimuleren. Maar mag je eigenlijk wel zomaar de meest fantastische resultaten beloven als "Binnen 6 weken 10 jaar jonger" of "Laat pigmentvlekken binnen een week verdwijnen"? De cosmetica-industrie heeft gemeend om zelf regels te moeten opstellen waaraan een (verantwoorde) reclame-uiting moet voldoen om zo het vertrouwen van consumenten te behouden. Daarom is er door de Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV) een bijzondere reclamecode opgesteld waarin de nieuwe regels voor reclame-uitingen van cosmetische producten worden vastgesteld. We hebben deze nieuwe regels bekeken en volgens ons geven de nieuwe regels de industrie nog wel veel ruimte om op te zoeken waar de grens ligt. Want overdrijven in beeld en tekst mag nog steeds, als het voor de gemiddelde consument maar duidelijk is dat het overdreven is. En beroemdheden mogen een bepaald product fantastisch blijven vinden als het maar als een persoonlijke mening wordt gebracht. 

Reclame Code

De Nederlandse Reclame Code is opgedeeld in twee delen: een algemeen en een bijzonder gedeelte. Het algemene gedeelte bestaat uit algemene regels waaraan iedere reclame moet voldoen. Zo mag een reclame niet in strijd zijn met de wet, het algemeen belang schaden of het publiek misleiden. Het bijzondere gedeelte geldt alleen bij bepaalde producten of onder bepaalde omstandigheden. Voor cosmetische producten zijn er nu dus ook aanvullende regels op het algemene gedeelte toegevoegd. De Code bevat onder meer bepalingen over de onderbouwing van claims over cosmetische producten, het gebruik van digitale technieken bij afbeeldingen en het gebruik van testimonials en deskundigenverklaringen. 

Onderbouwing claims cosmetische producten

Beweringen over cosmetische producten, zowel expliciet als impliciet, moeten onderbouwd zijn met voldoende en toetsbaar bewijsmateriaal. Hierbij wordt mede gelet op de Verordening voor claims bij het verhandelen van cosmetische producten (EG) 655/2013 en de bijbehorende richtlijnen. Maar deze verplichting geldt niet als er voor de gemiddelde consument duidelijk sprake is van overdrijving die door hem niet letterlijk zal worden genomen of indien het uitspraken betreft van abstracte aard. 

Photoshop

Voor het overbrengen van de merkidentiteit en van de specifieke voordelen van het product mogen afbeeldingen in reclame-uitingen mooier gemaakt worden mits ze niet misleidend zijn. Niet misleidend is het gebruik van duidelijk overdreven of gestileerde afbeeldingen die niet serieus of louter illustratief bedoeld zijn en het gebruik van technieken om de afbeeldingen mooier te maken, onafhankelijk van het product of het geadverteerde effect. De afbeeldingen van modellen mogen niet zodanig veranderd worden dat er een niet realistisch beeld wordt gegeven met betrekking tot de met het product te behalen resultaten. 

Testimonials

Er mag gebruik gemaakt worden van testimonials van beroemdheden en consumenten, indien deze getuigenissen gepresenteerd worden als een persoonlijke mening of indruk van het product, en niet (tevens) de suggestie van een speciale deskundigheid wekken. 

De Code is van kracht vanaf 1 januari 2015 en te vinden op de website van de NCV en op de site van de Stichting Reclame Code. Als je zelf niet zeker weet of de claims die jij namens je merk of salon in je reclame-uitingen doet wel voldoen aan de nieuwe Reclame Code, dan adviseren we je om contact op te nemen met jouw leverancier.

1+

Reacties


Gerelateerde artikelen