Volg ons op

Search
Generic filters
Exact matches only

Het produceren en/of op de markt brengen van cosmetica is aan regels gebonden. Voor cosmetica bestaat er specifieke wetgeving: de Europese Cosmeticaverordening (1223/2009/EG). Deze verordening is in 2009 gepubliceerd en vervangt de Cosmeticarichtlijn (76/768/EG). De verordening bestaat uit 40 artikelen en 10 Annexen, waarin de eisen voor het op de markt brengen van cosmetica zijn vastgelegd. Vanaf 11 juli 2013 moeten alle cosmeticaproducten op de markt aan de Europese Cosmeticaverordening voldoen. Welke gevolgen heeft dit voor de beautyprofessional? Beautyspot.nl vroeg het aan Dr. ir. Ronald van Welie, directeur van de Nederlandse Cosmetica Vereniging. 

Wat is er precies veranderd aan de cosmetica wetgeving?

In 2009 is de Cosmeticaverordening van kracht geworden. Dat was nodig omdat er voor die tijd de wetgeving voor cosmetica steeds onduidelijker werd en lastig te hanteren in de praktijk. In de nieuwe Cosmeticaverordening is veel scherper vastgelegd wie er verantwoordelijk is voor het op de markt brengen van cosmetica. De regels zijn enorm aangescherpt. 

De Cosmeticaverordening stelt als primaire eis: “Cosmetische producten mogen de gezondheid van de mens niet schaden wanneer zij onder normale of redelijkerwijze te voorziene gebruiksvoorwaarden worden  aangewend.”  Voordat een product op de markt komt moet ieder cosmeticaproduct uitvoerig worden beoordeeld op veiligheid.

Hoe wordt er dan bepaald of een cosmeticaproduct veilig is?

Het is lastig om te bepalen of een product veilig is of niet. Want hoe bepaal je dat? De fabrikant moet het risico beoordelen dat iemand loopt als hij of zij een product gebruikt waarin een bepaalde stof zit. En niet alleen het gevaar van de stof in zuivere en geconcentreerde vorm maar ook de blootstelling die bij het gebruik optreedt. En Je moet er rekening mee houden welke andere ingrediënten het product bevat, dus hoe het product is samengesteld en hoe het product gebruikt wordt. Zo kun je je afvragen of het product over het hele lichaam wordt gebruikt of slechts op een klein gedeelte? Wordt het door kinderen of volwassen gebruikt? Hoe vaak wordt het gebruikt? Daar is veel kennis voor nodig en er moeten veel testen gedaan worden. Op het etiket of de gebruiksaanwijzing dienen waarschuwingen die nodig zijn voor veilig gebruik van het product duidelijk te worden vermeld. En als je dit allemaal gedaan hebt dan verklaar je het product veilig. Je zet je handtekening er onder en de datum. Dat staat allemaal  in de wet beschreven. 

Dus de cosmeticafabrikant verklaart zelf zijn product veilig en als beautyprofessional mag je aannemen dat de fabrikant zijn werk goed heeft gedaan?

Ja, je mag er van uit gaan dat de fabrikant dit allemaal goed gedaan heeft, maar als beautyprofessional moet je wel de gebruiksaanwijzing goed volgen. Want die gebruiksaanwijzing zit er vaak niet voor niets bij. Hier staat duidelijk waarom je een product niet te veel, niet te vaak of te lang moet gebruiken. Het is dus handig als je je verdiept in ingrediënten.

Hoe kun je dan als professional zo veilig mogelijk werken met cosmetica?

Ten eerste is het belangrijk dat je je verdiept in de werking van het product. Vraag aan de leverancier wat er zo goed is aan het product. Wat is de samenstelling van het product? Welke werkzame ingrediënten bevat het product? Hoe werken die? Waarom werken die zo? Waarom is dat beter dan iets anders? Waar komt het vandaan? Hoeveel zit erin? Kan het kwaad? Is het veilig? Neem een positief kritische houding aan naar je leverancier. Een goede leverancier kan je antwoorden geven op je vragen. En als een leverancier het al niet aan jou kan uitleggen dan kun jij het ook moeilijker aan je klant verkopen. Je moet er zelf van overtuigd zijn dat het klopt.

Ten tweede moet je snappen hoe je het product moet gebruiken. De fabrikant is er verantwoordelijk voor dat de producten geleverd worden in een taal die de beautyprofessional begrijpt.  De producten die je in jouw salon gebruikt moeten in ieder geval ook in het Nederlands geëtiketteerd zijn. Het gaat dan vooral om de i en de gebruiksaanwijzing en de waarschuwingen. De ingredienten worden altijd in het Engels weergegeven.

Vervolgens heb jij als beautyprofessional de plicht om te kijken of dit ook daadwerkelijk het geval is. Als je niet kunt lezen of niet begrijpt wat er op het etiket en de gebruiksaanwijzing staat dan moet je dat melden aan de leverancier en natuurlijk moet je het product dan ook niet gebruiken. Want het bijzondere aan het vak van de beautyprofessional is natuurlijk wel dat zij het product aanbrengt op een klant, dat doet de klant niet zelf. En als dat op de ene of andere manier fout gaat dan is de beautyprofessional verantwoordelijk. 

Waar kan het mis gaan dan? 

Stel je bent in Italië op vakantie en ziet daar een mooi product waarmee je je op de Nederlandse markt gaat kunt onderscheiden. Maar daar staat geen Nederlandse etikettering op. Je neemt het zelf mee en als je thuis bent geef je in je salon een klant een lichaamsbehandeling met dat product. Even later krijgt deze klant allergische reacties en belandt in het ziekenhuis. Wie is er dan verantwoordelijk?

Eerst zal er in het ziekenhuis gekeken worden naar de oorzaak van de allergische reactie. Als het product niet veilig is of niet aan de wet voldoet dan kun je verantwoordelijkheid doorschuiven naar je leverancier. Maar als jij het product zelf geïmporteerd hebt  of als je de gebruiksaanwijzing niet goed hebt gelezen omdat je geen Italiaans kent  terwijl je het product toch hebt toegepast op de klant dan ben jij verantwoordelijk. 

En als je producten gaat mengen en roeren, houd je dan in ieder geval aan de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant. Ga zeker niet zomaar je eigen producten bedenken en samenstellen. Want dan ontwikkel je een eigen cosmeticaproduct en stap je in de rol van de leverancier, met alle verantwoordelijkheden die daar bij horen. 

Wat wil je in ieder geval aan de beautyprofessional meegeven?

Door de verandering van de wet is de verantwoordelijkheid van de beautyprofessional veel gedetailleerder vast komen liggen. Vroeger was dat anders. Dat geldt ook voor de leveranciers. 

Het is jouw taak als beautyprofessional om te controleren of de leverancier zijn werk goed heeft gedaan en jij moet zelf weten hoe je het product moet gebruiken door de gebruiksaanwijzing goed te  lezen. Neem hierin geen risico. Zorg dat je professioneel te werk gaat en verdiep je in de werking en de toepassing van cosmeticaproducten. Weet waar je mee bezig bent. 

0

Reacties


Gerelateerde artikelen