Volg ons op

Search
Generic filters
Exact matches only

Nog voor het zomerreces heeft drs. Mur, namens minister Edith Schippers van Volksgezondheid Welzijn en Sport, een brief naar ANBOS gestuurd. In deze brief laat zij weten zich nog verder te verdiepen in de
verschillende lasers. Een gedeelte uit de brief luidt: ‘Ik bestudeer nog de precieze wijze waarop laseren als
voorbehouden handeling aangemerkt zal worden. Hierbij worden ook de risico’s van Intense Pulsed Light (IPL) bestudeerd. Het is mij bekend dat met name IPL veel gebruikt wordt in uw sector. De nadere uitwerking van mijn voornemen laseren als voorbehouden handeling aan te merken, zal meegenomen worden in het wetstraject naar aanleiding van de evaluatie van de Wet BIG.’

Voorbehouden behandeling

Op 20 maart van dit jaar maakte de minister kenbaar in een brief aan de Tweede Kamer dat zij het voornemen heeft laser als voorbehouden handeling op te nemen in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Dit voornemen leidde tot onzekerheid in de schoonheidsbranche omdat er op dit moment nog onzekerheid is over wat de minister gaat beslissen.

ANBOS vindt dat de ondernemer in de schoonheidsverzorging beperkt wordt. Als je het met ANBOS eens bent, teken dan samen met je klanten de petitie behoud IPL/Laser in schoonheidsverzorging.  

Comments


Gerelateerde artikelen