Volg ons op

Search
Generic filters
Exact matches only

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van ANBOS vond op donderdag 13 juni 2019 plaats in het Van der Valk Hotel in Houten. Hier deden de bestuursleden verslag over 2018 en maakten ze de visie van de branchevereniging kenbaar aan de leden. Maar liefst 150 schoonheidsspecialisten waren hierbij aanwezig. Jantine van ’t Klooster, voorzitter van ANBOS: “Nieuw was de opzet van de ALV. Zo konden ANBOS-leden tijdens een Meet & Greet vragen stellen en was er ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen. Het jaar 2018 sloten we af met een mooi financieel resultaat.”

 

Tijdens de ALV laten de bestuursleden van ANBOS zien waar ze mee bezig zijn en waar ze heen willen. Jantine van ’t Klooster: “Persoonlijk besteed ik veel aandacht aan het opzetten van een erkenningsregeling. Wij hebben gemerkt dat de leden dit graag willen. Een erkenningsregeling brengt kwaliteit in kaart en zorgt ervoor dat schoonheidsspecialisten zich blijven ontwikkelen. Regelmatig wordt vastgesteld of ze voldoen aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep.”

 

Erkenningsregeling

Van ’t Klooster: “Het maken van zo’n erkenningsregeling gaat echter niet van vandaag op morgen. Zo is het onder andere belangrijk dat we precies benoemen wat binnen het beroep van schoonheidsspecialist valt, waar onze verantwoordelijkheden liggen en waar niet. Zodat voor iedereen duidelijk is voor welke kwaliteit we staan. Hiervoor vragen we ook steeds input aan onze leden.” Van ‘t Klooster gaat verder: “Als bestuur vinden we samenwerken binnen en buiten de branche heel belangrijk. Het credo is daarom ‘ANBOS, dat zijn wij samen’. Voor het ontwikkelen van een erkenningsregeling hebben we ook steeds gesprekken met brancheorganisaties van andere beroepsgroepen en kijken we hoe zij zo’n kwaliteitsregister opgezet hebben. Wij hoeven als ANBOS namelijk het wiel niet alleen uit te vinden.”

 

Toekomst

De voorzitter is nu anderhalf jaar aan boord en ze heeft de interne organisatie verder gestructureerd. Van ’t Klooster: “Hierbij stelde ik me steeds de vraag ‘Hoe ziet ANBOS van de toekomst er uit?’ Met het oog hierop bekeken we de organisatie kritisch, namen we nieuwe collega’s aan en zijn we intern verhuisd. Ook hebben we de ANBOS Academy vernieuwd. Er is een ANBOS-denktank van leden gevormd die de vereniging gevraagd en ongevraagd advies geeft. Ook zijn we een consumentencampagne aan het voorbereiden. Leden zien graag dat ANBOS de consument prikkelt om naar de salon te komen. We moeten dus proberen om die vertaalslag te maken en om de juiste snaar te raken. Input van leden is daarbij belangrijk. Op 30 september komt er een Jubileumcongres Beauty & Skin omdat ANBOS 70 jaar en de leveranciersvereniging Beauty Trade Professionals 10 jaar bestaan. Wij zijn nu druk bezig met de samenstelling van dat programma.”

 

Transitieperiode

Na Van ’t Klooster komt Linda Reurich, secretaris en penningmeester, aan het woord. Reurich: “Het jaar 2018 kenmerken we als een transitieperiode. Het is belangrijk dat we de kwaliteit van de vereniging en onze leden naar een hoger niveau tillen. Daarnaast willen we zichtbaar maken wat er achter de schermen gebeurt en transparanter zijn. We merken dat de branche vergrijst, dit heeft ook een duidelijke uitwerking op het ledenbestand. Er vallen schoonheidsspecialisten af omdat ze de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben, maar er komen minder nieuwe leden bij. Dit is waar trouwens alle brancheorganisaties mee te kampen hebben. Het is voor ANBOS essentieel dat we activiteiten ontwikkelen, waardoor wij – jongere – leden aan ons kunnen binden.”

 

Vraag

Vanuit de zaal komt er een opmerking over de kwaliteit van afgestudeerde schoonheidsspecialisten: het niveau zou niet zo hoog zijn. Bestuurslid Marleen Kila die verantwoordelijk is voor de portefeuille Onderwijs bij ANBOS, legt uit dat het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de vakopleiding controleert en dat de exameneisen niet veranderd zijn. “Het zou dus niet mogelijk moeten zijn dat de afgestudeerde schoonheidsspecialisten van nu een lager of ander niveau beheersen dan voorheen.”

 

Nieuw bestuurslid

De tweede termijn van Gudrun Has, bestuurslid Voortgezette Opleiding en Specialisaties, zit erop. Has blijft zich in de toekomst inzetten voor ANBOS Academy. Janine van Rossum volgt haar op als bestuurslid. Van Rossum heeft een praktijk in Amsterdam. Onlangs behaalde ze haar diploma voor de voltijd opleiding tot Huidtherapeut.

 

Financiële commissie

Dan is het woord aan Jan van Eijk en Dia Rijnders – van de Poppe van de financiële commissie. Van Eijk: “We hebben de jaarrekening voor 2018 in orde bevonden en de begroting van 2020 beoordeeld. Zoals Linda Reurich tijdens de vergadering al aangaf, had de vereniging in 2017 een financiële tegenvaller door het wegvallen van een grote subsidie. Daarom hebben we de uitgaven in 2018 goed bewaakt. Ook moest ANBOS op veel onderdelen bezuinigen en kon de vereniging weinig voor de leden organiseren.”

 

Subsidie

Van Eijk vervolgt: “In 2018 bleek dat de branchevereniging alsnog een deel van de subsidie kreeg. Deze meevaller en het resultaat van de bezuinigingen geeft een voordelig saldo over het jaar 2018 van 380.188,- euro. Hierdoor kwam het eigen vermogen op het einde van het jaar op 617.652,- euro. De situatie is dus aanzienlijk verbeterd en het gaat goed met de financiën van ANBOS. Maar de vereniging is er nog niet. De financiële commissie maakt zich grote zorgen over het dalende ledenbestand door de vergrijzing. Ook zijn de jongeren van nu minder geïnteresseerd om zich bij een brancheorganisatie aan te sluiten dan voorheen.”

 

Bloemen

Vervolgens hoorden de aanwezigen dat Helga van Maren aftreedt als lid van de financiële commissie, Jessica van den Bosch neemt haar plaats in. Aan het einde van de ALV zette het bestuur de leden die al 25 jaar lid van de brancheorganisatie zijn, in het zonnetje. Ze kregen de jubileumspeld en ontvingen een grote bos bloemen.

 

 

0

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Gerelateerde artikelen