Volg ons op

Search
Generic filters
Exact matches only

Gea de Haan is gisteren door een groep van kernleden voorgedragen bij de brancheorganisatie ANBOS om zich verkiesbaar te stellen als voorzitter van Anbos. Zij is de tegenkandidaat van Kees Hoogendijk die aftredend is vanwege het verstrijken van de statutaire termijn. Hij heeft zich wel voor een derde termijn beschikbaar gesteld. 

Beautyspot.nl is benieuwd naar de beweegredenen van deze nieuwe kandidatuur en Inge de Munnik belde met Gea voor een profielschets.  

Wie is Gea de Haan en waarom zou jij het boegbeeld van ANBOS kunnen zijn?

“Ik ben al 24 jaar schoonheidsspecialist en zorg ervoor dat ik bijblijf in het mooie vak schoonheidsverzorging. Verder ben ik eerder 6 jaar penningmeester/secretaris van de brancheorganisatie geweest. In die jaren heb ik steeds gestreden voor meer communicatie met en naar de leden en voor meer bekendheid van het vak bij de consument ten behoeve van de kernleden. Ik wil een voorzitter zijn voor alle leden, met of zonder specialisaties, want ook zonder specialisaties wordt er vakwerk geleverd.”” 

Wat is de reden dat jij verkiesbaar hebt gesteld als voorzitter van Anbos?

“Ik was aangenaam verrast toen ik door een groep kernleden werd benaderd om mij verkiesbaar te stellen als voorzitter van de brancheorganisatie. Ik ben dus gevraagd. Daar heb ik volmondig ja tegen gezegd omdat ik zie en weet dat dingen anders maar vooral beter kunnen. Communicatie is er daar één van. Schoonheidsspecialisten moeten via diverse kanalen door de brancheorganisatie op de hoogte gehouden worden over de ontwikkelingen in de branche. Maar ook vakinhoudelijk moet er gekeken worden naar het diploma schoonheidsverzorging en aan welke eisen je moet voldoen om je bij de brancheorganisatie te mogen aansluiten. 

In deze tijd moet er ook meer aandacht zijn voor de technieken die schoonheidsspecialisten, wettelijk gezien, mogen uitvoeren. Er zijn zoveel innovaties waar tijdens de opleiding geen of hooguit mondjesmaat aandacht voor is. Ik ben voorstander van een goed erkend vakdiploma schoonheidsverzorging.”

Wat is volgens jou de rol van een branchevereniging als ANBOS?

“Volgens mij moet een brancheorganisatie zich sterk maken voor al haar leden. De belangen van de leden moeten in de volle breedte worden behartigd. Door contact te hebben met alle beroepsgroepen waar we een link mee hebben kunnen we dat bereiken. 

Daarnaast moet de brancheorganisatie de communicatie naar de consument verder uitbouwen. Anbos moet een sterk merk worden. Hoe we dat gaan doen? Ik heb daar al veel ideeën over! Het medialandschap is de afgelopen jaren sterk veranderd. Door Social Media kunnen we onze boodschap veel sneller en goedkoper aan de leden en de consumenten overdragen.  Daar moeten we van profiteren. Volop kansen dus. “

Hoe kijk jij tegen ontwikkelingen in de branche aan? Welke behandelingen mag een schoonheidsspecialist uitvoeren? Hoe denk je over samenwerking met andere partijen als huidtherapeuten en cosmetisch artsen?

“Er moet kritisch worden gekeken wat wel en wat niet tot het werkveld van de schoonheidsspecialist behoort. Er zijn overlappingen met huidtherapie, zoals acne, camouflage, elektrisch ontharen en ook ipl/laser. Daar is binnen schoonheidsverzorging de opleiding ook op gebaseerd

Samenwerking met andere partijen is cruciaal, ook met huidtherapie zal daarom overleg moeten zijn. En je noemt cosmetisch artsen, maar ook dermatologen en huisartsen zijn belangrijk om mee in gesprek te zijn. Bij andere beroepsgroepen, bijvoorbeeld huisartsen, weet men vaak niet wat een schoonheidsspecialist allemaal kan. Daar moet verandering in komen.” 

Wat wil jij met ANBOS bereiken? Waar moet ANBOS over 5 jaar staan?

“Het allerbelangrijkste vind ik dat kernleden zich herkennen in hun brancheorganisatie. Dat er een gevoel van saamhorigheid is en dat ze de meerwaarde van een lidmaatschap zien. Dat kan je alleen bereiken als je open staat voor geluiden uit je achterban.  

Over 5 jaar zou ik willen dat de brancheorganisatie breed door de leden wordt gedragen en dat ze allemaal ambassadeur voor de brancheorganisatie zijn. Dat als je (nog) geen lid bent je bij jezelf te rade gaat waarom eigenlijk niet. Ook vind ik samenwerking met andere beroepsgroepen belangrijk zodat de brancheorganisatie sterker in de keten van de huidzorg komt te staan. Het belangrijkste doel hierbij is om de beste behandeling aan de klant te kunnen geven. Samen werken aan een gezonde huid.”

Hoe zie jij de rol van het bestuur en de rol van de leden in de toekomst?

“Het bestuur moet de belangen behartigen van haar leden in de breedste zin van het woord. Denk hierbij aan het onderhouden van contacten met aanpalende beroepsgroepen. Met onderwijs overlegstructuren bouwen over de inhoud van de opleidingen.  Goed de wetgeving in de gaten houden die van belang is voor de schoonheidsspecialist. En natuurlijk vooral blijven lobbyen voor de branche. Dat alle bestuursleden hun rol ten opzichte van hun portefeuille serieus en open oppakken. Hun verantwoordelijkheid daarin nemen. 

En van de leden zou ik willen zien dat ze kritisch zijn op wat er wordt gedaan door het bestuur want als leden kritisch zijn dan betekent het ook dat ze betrokken zijn. En dat is voor een brancheorganisatie van levensbelang.”

Stel dat je op 6 juni door de kernleden van Anbos gekozen wordt als voorzitter. Welke zaken zou je dan meteen aanpakken en waarom?

“Ik zou op korte termijn met zoveel mogelijk leden in contact willen komen en hen maar 1 belangrijke vraag willen stellen:  “Wat willen jullie van de brancheorganisatie?”. Want niemand kan in hun hoofden kijken en dus zullen de leden zich zelf daarover uit moeten spreken. Met die input kan het bestuur beleid maken.  

Ook wil ik direct kijken wat de mogelijkheden zijn om de manier van communiceren naar de leden, maar ook niet -leden, en consumenten structureel te verbeteren. Welke kanalen kunnen we daarvoor inzetten en wat wordt de belangrijkste boodschap? Daarvoor moet een goed communicatieplan worden gemaakt. Ieder lid weet straks waarom hij of zij lid is en hoeft zich niet af te vragen wat de brancheorganisatie voor ze doet. Dat moet helder en transparant zijn. Alleen dan kan er een krachtige brancheorganisatie zijn. De brancheorganisatie is er voor haar leden en hun mening moet tellen!”

Later deze week zal ook de huidige voorzitter Kees Hoogendijk, die zie herkiesbaar heeft gesteld voor een derde termijn, zijn visie geven op het voorzitterschap van ANBOS.

0

Reacties


Gerelateerde artikelen