Volg ons op

Search
Generic filters
Exact matches only

Anbos kiest op 6 juni 2017 een nieuwe voorzitter. De huidige voorzitter, Kees Hoogendijk treedt af vanwege het verstrijken van de statutaire termijn. Hij heeft zich wel voor een derde termijn beschikbaar gesteld. 

Beautyspot.nl is benieuwd naar de beweegredenen en daarom belde Inge de Munnik met Kees Hoogendijk en stelde dezelfde vragen als aan kandidaat-voorzitter Gea de Haan 

Wie is Kees Hoogendijk en waarom zou hij ook de komende jaren het boegbeeld van Anbos kunnen blijven?

“Met veel enthousiasme heb ik me de afgelopen 6 jaar ingezet voor de ruim 5.000 leden van ANBOS. Het is een grote eer om de belangen van mijn leden te behartigen. 

Een professionele branche stelt hoge eisen aan zijn voorzitter: je moet de besluitvorming in de organisatie goed laten plaatsvinden. Je moet een luisterend oor hebben voor je leden en je moet in staat zijn om een visie neer te leggen. Het is ook belangrijk dat je Anbos sterker kunt maken in de totale keten van de gezondheidszorg.

Als voorzitter en boegbeeld moet je een groot maatschappelijk netwerk hebben bij politiek, departementen, onderwijsinstellingen, werkgeverskoepels, aanpalende brancheorganisaties, zorgverzekeraars en BIG-organisaties. Als voorzitter moet je met deze organisaties kunnen onderhandelen over samenwerking in de branche en steun zoeken bij partners in de lobby naar minister Schippers. 

Ik vind dat je een basiskennis moet hebben van de huid, maar je hoeft er niet deskundig in te zijn. Als het om de vakinhoud gaat laat ik me altijd ondersteunen door mijn 4 vakvrouwen uit het bestuur. En in het gesprek met de directeur-generaal van het Ministerie van Volksgezondheid heb ik Herman van Venetië als vakinhoudelijke ondersteuning meegenomen. 

Dankzij mijn uitgebreide netwerk en lobby-kracht tegen de wet BIG gaan we waarschijnlijk successen behalen. Zo heeft onze lobby ervoor gezorgd dat de oude Tweede Kamer partij met VVD en PVDA (Lea Bouwmeester) het niet aangedurfd heeft om de besluitvorming over de nieuwe wet BIG door de nieuwe Tweede Kamer te sturen. Lea Bouwmeister is nu weg. Dus mede door onze lobby inspanningen is de Wet BIG tegengehouden. En in september schrijven we de eerste cursisten in voor onze hbo-opleiding Schoonheidsverzorging via de LOI.”  

Wat is de reden dat jij je weer verkiesbaar hebt gesteld als voorzitter van Anbos?

“Het bestuur heeft mij gevraagd een derde termijn aan te blijven. De reden daarvoor is simpel, de dossiers van de lobby inzake de wet BIG en de hbo-opleiding Schoonheidsverzorging zijn nog niet definitief afgerond.  Ook zijn we begonnen met andere belangrijke dossiers die mede bepalend zijn voor de toekomst van de Schoonheidsverzorging. 

Het bestuur kiest voor een externe voorzitter met een groot netwerk. Hoewel mijn termijn als voorzitter er opzit, heb ik omwille van de continuïteit en de toekomst van de branche ‘ja’ gezegd. Het is niet mijn intentie om de volledige drie jaar uit te zitten, maar dat moet ik bij het bestuur en de Leden nog bekendmaken. 

Voorwaarde voor een succesvolle overdracht is dat de rust in de branche weer is teruggekeerd. Pas op dat moment moet ik samen met het bestuur een nieuwe externe voorzitter werven en selecteren.  Die moet voldoen aan de stevige kwaliteitseisen en nog door de ALV worden bekrachtigd. Zodra die nieuwe voorzitter er is, draag ik met een gerust hart het stokje over.”

Wat is volgens jou de rol van een branchevereniging als ANBOS?

“In de sector schoonheidsverzorging vertegenwoordigt Anbos circa twee derde van de schoonheidsspecialisten. Daarom is Anbos de gesprekspartner van de overheid en hebben wij de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid om namens de hele branche schoonheidsverzorging het kwaliteitsbeleid vast te stellen en de vakopleidingen te accrediteren.  Zo willen wij voorkomen dat de overheid onze branche gaat reguleren en zetten wij in op zelfregulering. 

Sinds de Vestigingswet is afgeschaft (1996) kan iedereen in de branche zich schoonheidsspecialiste noemen. Om de kwaliteit te kunnen blijven garanderen moeten we een erkenningsregeling ontwikkelen en is alleen het in het bezit hebben van een diploma schoonheidsverzorging niet meer voldoende. De kwaliteit die we daarin beloven moeten we naar de externe partijen dan ook echt waar kunnen maken.  We moeten als het ware ervoor zorgen dat we ook achter die deur van de schoonheidsspecialist kunnen kijken. 

Samen met het LOI hebben we een bacheloropleiding schoonheidsverzorging ontwikkeld. Deze opleiding zal in voltijd 4 jaar duren. Hij is modulair opgebouwd en het is ook mogelijk om losse modules te volgen. De opleiding is bijna klaar maar moet nog wel  geaccrediteerd  worden door de Nederland-Vlaamse accreditatie commissie. 

Als deze nieuwe hbo-opleiding en een eigen erkenningsregeling binnenkort een feit zijn kunnen de politiek en de BIG-collega’s niet meer om ons heen.” 

Hoe kijk jij tegen ontwikkelingen in de branche aan? Welke behandelingen mag een schoonheidsspecialist uitvoeren? Hoe denk je over samenwerking met andere partijen als huidtherapeuten en cosmetisch artsen? 

“Wij vinden dat de schoonheidsspecialist bevoegd en bekwaam moet zijn om bepaalde behandelingen uit te voeren daarom zijn wij bezig met de hbo-opleiding schoonheidsverzorging.  Daarnaast streven wij ernaar dat de overheid in een  Algemene Maatregel van Bestuur beschrijft wordt onder welke voorwaarden de goed opgeleide schoonheidsspecialist  IPL- en laserbehandelingen mag uitvoeren. 

De samenwerking met huidtherapeuten blijft een uitdaging. De samenwerking met de NVCG en de NVVCC is uitstekend.” 

Wat wil jij met ANBOS bereiken? Waar moet ANBOS over 5 jaar staan?

“Wij willen dat ANBOS het kwaliteitslabel wordt voor behandelingen die binnen de schoonheidsverzorging worden uitgevoerd. Ik zou het liefste een grote campagne willen hebben op primetime op de radio en de televisie. Maar de middelen die we vroeger hadden via het HBA om de schoonheidsspecialist te promoten hebben we niet meer.”  

Hoe zie jij de rol van het bestuur en de rol van de leden in de toekomst?

“ANBOS is vanouds een democratische vereniging, waar de stem van de leden gehoord wordt. Dat moet zo blijven. 

Het beleid van ANBOS was altijd sterk inhoudelijk gericht. We hebben geleerd dat dat niet voldoende is en moeten hierin een inhaalslag maken. Wij moeten moderne sociale media inzetten om de kwaliteit en professionaliteit van onze leden te versterken en beter uit te dragen.  En, we moeten eerlijk zijn, dat is iets wat we al lang klaar hadden moeten hebben. Ik ben de voorzitter en samen met het bestuur ben ik daar ook verantwoordelijk voor. Daar mogen wij ter verantwoording voor geroepen worden.” 

Stel dat je op 6 juni door de kernleden van Anbos herkozen wordt als voorzitter. Welke zaken zou je dan meteen aanpakken en waarom?

“Verder gaan we de erkenningsregeling ontwikkelen en uitrollen. Daarnaast willen wij meer in gesprek met de leden en gaan we een nieuwe voorzitter werven, aan wie ik – met een gerust hart – het stokje kan overdragen. Verder moet er een nieuwe sociale mediacampagne komen en een nieuw communicatieplan.”

0

Reacties


Gerelateerde artikelen