Volg ons op

Search
Generic filters
Exact matches only

Wie of wat kan ervoor zorgen dat de consument veilig behandeld wordt door een beautyprofessional met apparatuur? De zorg van minister Schippers is dat IPL en laserapparatuur en mogelijk ook andere apparatuur, letsel zou kunnen aanbrengen bij de consument. Daarom zoekt minister Schippers naar een kwaliteitsgarantie, die de consumenten beschermt tegen risicovolle behandelingen.

De IPL/laser-affaire

In maart 2016 maakte minister Schippers bekend dat ze van IPL en laseren een voorbehouden handeling wil maken onder de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Voorbehouden handelingen zijn risicovolle, medische handelingen die alleen door bevoegde zorgverleners mogen worden uitgevoerd.  Hierover dient de minister rond de zomer een wetswijziging BIG in bij de Tweede Kamer.

In dit wetsvoorstel wordt ook opgenomen dat alleen artsen en huidtherapeuten een zelfstandige bevoegdheid krijgen om te laseren, voor zover ze daarvoor zijn opgeleid. Huidtherapeuten krijgen een register onder de Wet BIG, waarmee de beroepstitel wordt beschermd. Ze krijgen een zelfstandige bevoegdheid om te laseren en vallen dan ook onder het tuchtrecht. En de schoonheidsspecialisten? Die zouden onder deze nieuwe wetgeving geen IPL- en laserbehandelingen meer mogen uitvoeren.

Pas in de laatste paar maanden lijkt het besef te komen dat het vijf voor twaalf is, maar of de inspanningen en de acties die tot nu toe zijn uitgevoerd effectief genoeg zijn om mevrouw Schippers te bewegen de behandelingen toch bij de schoonheidsspecialist te laten?

Hoe heeft het zo ver kunnen komen en wat kunnen we er van leren? Welke partijen mengen zich in de kwestie, wat zijn hun doelstellingen en wat hebben zij tot dusver kunnen betekenen? Beautyspot.nl zocht het voor je uit.

NLSAS

De vereniging NLSAS (Nederlands Samenwerkingsverband Artsen Schoonheidsspecialisten) is een overkoepelend orgaan voor schoonheidsspecialisten en cosmetisch werkende artsen. Onder de paraplu van NLSAS hangen twee gildes: cosmedische schoonheidsspecialisten en medisch esthetische specialisten. Doel is onderlinge samenwerking en de onderlinge vakgebieden beter integreren. De schoonheidsspecialisten die lid willen worden van het Cosmedisch Gilde moeten over minimaal 2 specialisaties beschikken. Het Gilde van de Cosmedisch Schoonheidsspecialisten bestaat pas een half jaar en heeft daardoor niet aan eerdere discussies mee kunnen doen.

In augustus 2014 trok de Vereniging NLSAS al wel aan de bel over deze kwestie, waarover Beautyspot destijds ook heeft bericht. Kijk hier voor het artikel. NL SAS ziet het niet als haar directe verantwoordelijkheid op te komen voor de politieke en beroepsbelangen van de schoonheidsspecialist, aangezien zij geen branchevereniging is en daardoor ook geen gesprekspartner van de minister.

Bijeenkomst 23 mei 2016
Op 23 mei organiseerde NLSAS een vergadering voor schoonheidsspecialisten. Insteek van de vergadering: de ontwikkelingen betreffende het voornemen van minister Schippers. De vereniging heeft ANBOS uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn en de communicatie open te gooien.

Oprichter en voorzitter John Krant sprak in zijn presentatie aan de aanwezige schoonheidsspecialisten (zo’n 150 in totaal) zijn bezorgdheid uit over het wetsvoorstel. Cosmetisch werkenden artsen bevonden zich niet onder het publiek.

NLSAS pleit ervoor dat de minister het wetsvoorstel intrekt, het departement haar huiswerk overdoet en dat er een goede overgangsregeling komt. Verder werd er verwezen naar het Engelse model (HEE-rapport). NLSAS is van mening dat, mede door de stemverhouding in de Tweede Kamer, de kaarten al geschud zijn. In haar brief van maart heeft de minister er een politiek item van gemaakt. De vereniging gelooft niet dat wat tegengas en een petitie daar verandering in gaat brengen. NLSAS houdt haar kruit nu droog tot na de Tweede Kamerverkiezingen.

ANBOS

Ook uitgenodigd voor de vergadering was Herman van Venetië van ANBOS om de stand van zaken toe te lichten. Deze kwam met een helder en krachtig verhaal; dat was iets waar de schoonheidsspecialist lang op heeft moeten wachten. De kwestie speelt namelijk al een flink aantal jaar en ANBOS en de schoonheidsspecialist laten zich nu pas duidelijk horen. De branchevereniging gaf ook toe in een ivoren toren geleefd te hebben, maar daar verandering in te willen brengen. Ze gaat de laatste jaren meer het gesprek aan met allerlei partijen, maar toch lijkt een echte samenwerking niet van de grond te komen.

Voor de kwestie omtrent het wetsvoorstel is ANBOS wel gesprekspartner van de minister, in tegenstelling tot NLSAS. De brancheverenging heeft hiervoor meerdere lobbybureaus ingeschakeld. Ook is al eerder een petitie gestart voor het behoud van IPL en laser. Helaas hebben deze acties niet tot het gewenste succes geleid. De petitie van maart 2016 kreeg dankzij de Facebookgroep Beautyprofessionals Nederland en het initiatief tekenvoorhetvak.nl veel meer steun. Er werden ruim 50.000 handtekeningen opgehaald.

Volgens ANBOS is wetgeving nodig om de kwaliteitsborging te kunnen regelen. Die moet minister Schippers de branche geven, zodat ANBOS met zelfregulering de kwaliteit kan borgen. Zolang iedereen alles mag en kan, komen we niet verder. Met de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg is een eerste stap gezet. Nu er een voorstel van wijziging van de wet BIG komt, heeft ANBOS de mogelijkheid de politiek te bewegen om met een Algemene Maatregel van Bestuur vast te laten leggen wat de condities en voorwaarden zijn op grond waarvan schoonheidsverzorging laser/IPL en aanverwante behandelingen mag toepassen. Dat ligt allemaal vast in het document ‘in vertrouwde handen’, dat al vanaf de aankondiging van de maatregelen in 2013 wordt besproken met het ministerie van VWS.

Het ANBOS-schild aan de gevel zou een garantie zijn voor de consument; die zou beschermd zijn door het lidmaatschap van de schoonheidsspecialist. De controle voor de onderneming bestaat uit het opsturen van het behaalde diploma schoonheidsspecialist plus de verplichte driejarige nascholing voor de vakspecialisaties. ANBOS kan met de kwestie rondom het wetsvoorstel laten zien dat ze er is voor haar leden en voor het behoud van IPL en laser bij de schoonheidsspecialist. Over het algemeen waren de aanwezige schoonheidsspecialisten tijdens de vergadering op 23 mei tevreden over de huidige aanpak van de branchevereniging.

Beauty Trade Professionals

BTP laat weinig tot niets van zich horen, maar claimt wel degelijk actief te zijn. Dit is tot nu toe niet zichtbaar voor de schoonheidsspecialist. Op de website staat niets gepubliceerd over de kwestie en op Facebook staan slechts een paar berichten. Een aantal van de leden is leverancier van de IPL- en laserapparatuur en heeft dus op zijn minst commerciële belangen. 

Op vragen van Beautyspot.nl over de IPL/laser-affaire laat de leveranciersorganisatie weten zich niet heel duidelijk openlijk in de strijd te mengen, maar vooral achter de schermen te werken. De leden en klanten van leden zijn opgeroepen via social media en via interne nieuwsbrieven. BTP heeft daarnaast contact met ANBOS en NLSAS en heeft een speciale werkgroep opgericht. Ook worden er andere marktpartijen uitgenodigd om aan te schuiven.

BTP zet zich in voor een plan van aanpak hoe de branche gezamenlijk de veiligheid van de klant gaat waarborgen. Dat lukt niet met handtekeningen alleen. De minister kan enkel overtuigd worden met klantveiligheidsprocedures en concrete opleidingen die diepgang geven in de werkzaamheden met apparatuur, aldus de leveranciersvereniging. Op de vraag hoe BTP wil en kan gaan garanderen dat de IPL/laserapparatuur alleen door bevoegde en bekwame professionals bediend zal gaan worden, reageert de vereniging als volgt: “BTP zet zich in om te kijken naar een oplossing waarbij de verschillende marktpartijen en brancheorganisaties samen tot een oplossing kunnen komen in zelfregulering. De minister pleit voor consumentveiligheid, maar bereikt met haar wetsvoorstel het tegenovergestelde. Met transparantie en zelfregulering kunnen we de politiek overtuigen dat de goed opgeleide schoonheidsspecialist geschikt is en blijft voor het behandelen met IPL en laser. Zelfregulering en verdere professionalisering door goede opleidingen is waar de oplossing ligt.”

De schoonheidsspecialisten zelf

Schoonheidsspecialist is in Nederland geen beschermd beroep: iedereen kan zich schoonheidsspecialist noemen. Ook zonder diploma’s kun je gewoon apparatuur kopen, een bordje op de deur hangen en een eigen salon starten. Alleen gediplomeerde schoonheidsspecialisten kunnen zich bij branchevereniging ANBOS aansluiten.

Het feit dat IPL- en laserbehandelingen bij de schoonheidsspecialist via Groupon, Social Deal en Vakantieveilingen werden aangeboden, heeft niet goed gedaan aan het imago van deze behandelingen bij de schoonheidsspecialist

Veel schoonheidsspecialisten vinden dat organisaties steken hebben laten vallen. Ze hebben behoefte aan een sterke partij of persoon die de kwaliteit kan borgen. Ze vragen zich af ‘wat doet de branchevereniging ANBOS voor mij?’ Door de ruis die er nu is over IPL en laser is deze vraag enigszins afgezwakt, maar nog steeds reëel bij een deel van de leden en niet-leden. Veel schoonheidsspecialisten zijn lid zodat hun klanten kunnen declareren bij de ziekteverzekeraar. ANBOS verzorgt de lijst van schoonheidsspecialisten die hun specialisatie gehaald hebben of de nascholing gevolgd hebben. Deze lijst verstuurt zij regelmatig naar alle ziektekostenverzekeraars.

Een veelgehoorde reden dat men zich niet bij NL SAS aansluit is dat men denkt dat artsen vaker kiezen voor een samenwerking met een huidtherapeut dan met een schoonheidsspecialist.

Facebookgroep Beautyprofessionals Nederland

De besloten Facebookgroep Beautyprofessionals Nederland bestaat uit bijna 1800 schoonheidsspecialisten. De groep is een podium voor schoonheidsspecialisten. Zij hebben zich enorm ingezet om de petitie een succes te laten worden. Ze hebben elkaar en klanten flink gestimuleerd om te tekenen. De groep was erg teleurgesteld over het aantal schoonheidsspecialisten dat uiteindelijk in Den Haag stond bij het overhandigen van de petitie.

Bevoegd en bekwaam

De cosmetisch artsen houden zich stil rondom de hele kwestie. Zij lijken zich alleen druk te maken over de opleiding tot Cosmetisch arts. Samen met NVCG, de onderwijscommissie en meerdere partijen is de inhoud voor de opleiding samengesteld. In de te volgen modules zit er een voor Module Laser, Licht en Energy Based Devices. De cosmetisch artsen hebben er geen baat bij om de behandelingen bij de schoonheidsspecialist te laten blijven. Zij zullen de behandelingen juist gaan uitvoeren met hun nieuwe diploma op zak. 

Schoonheidsspecialisten die met IPL en laser werken, zouden in het bezit moeten zijn van het vakdiploma Ontharingstechnieken. De theoretische stof van dit diploma is exact dezelfde als die van de huidtherapeut. Als de huidtherapeut het diploma haalt, kan zij zich laten inschrijven in het BIG-register en mag lid ze lid worden van de vereniging voor Huidtherapeuten. Vervolgens nascholing op kennis en ervaring. Schoonheidsspecialisten bewandelen exact hetzelfde traject, maar schrijven zich met het behaalde diploma in bij ANBOS en volgen daar ook de nascholing.

ANBOS werkt al ruim 4 jaar aan een opleiding Associate Degree voor schoonheidsverzorging, maar wordt daarin volgens ANBOS zelf tegengewerkt door de Hogescholen. Daarom werkt de brancheorganisatie nu aan een eigen, modulaire hbo-opleiding, maar die is er nog niet. 

Als ANBOS in een AmvB voorwaarde kan claimen dat schoonheidsverzorging, met een overgangsfase, toch IPL/laser mag behouden, dan is het zeer waarschijnlijk dat de scholing op hbo-niveau moet. Dit is ook zo in Europa vastgelegd.

Zowel bij de huidtherapeut als bij de schoonheidsspecialist wordt niet gecontroleerd of de gebruikte apparatuur deugdelijk is en of de behandelaar bevoegd en bekwaam is. Een register met schoonheidsspecialisten die bevoegd zijn tot uitvoering van lichttherapie en controle op apparatuur heeft zeker kansen bij de minister, als ook duidelijk wordt gemaakt dat dit meer inhoud heeft dan een BIG-registratie.

Een gezicht namens de professionele schoonheidsbranche

Alhoewel de professionele schoonheidsbranche pleit voor zelfregulering, is hier pas sprake van als er door de professionele schoonheidsbranche zelf regels worden opgesteld voor het werken met IPL, laser en andere apparatuur. Deze regels moeten worden uitgevoerd en gehandhaafd. Zover zijn we nog niet. De professionele schoonheidsbranche kan op dit moment nog niet garanderen dat behandelingen met apparatuur op een kwalitatieve en veilige manier worden uitgevoerd.

Simpelweg, omdat er geen registratie is en er nog altijd trajecten worden aangeboden door leveranciers waarbij een beautyprofessional binnen enkele dagen met apparatuur kan werken. We moeten de kwaliteitsborging dus beter regelen, pas dan ziet minister Schippers de branche voor vol aan. Ook al was de petitie succesvol, hij zal mogelijk niet helpen het wetsvoorstel tegen te houden. Scholing helpt wel, daar wordt dus aan gewerkt.

Helaas lijkt het er op dat de schoonheidsspecialist het op dit moment moet afleggen tegen de huidtherapeut en de cosmetisch arts; zij zijn wel in het bezit van een BIG-registratie, maar beschikken daarmee niet per definitie over een betere opleiding en/of meer ervaring. Bevoegdheid en bekwaamheid zijn niet hetzelfde.

Alle inspanningen ten spijt is het beter de krachten te bundelen en gezamenlijk de belangen van de schoonheidsspecialist te behartigen. Er lijkt behoefte te zijn aan een krachtige spreker namens de beautyprofessionals. De voorzitter van de Huidtherapeuten is een voormalig politica, die bestuurskunde en gezondheidswetenschap studeerde. Handige eigenschappen voor een bestuurder in deze branche. Zo’n persoon zou ook een mooie kandidaat zijn om te spreken namens de schoonheidsspecialisten. Wie staat er op?

Comments


Gerelateerde artikelen