Volg ons op

Search
Generic filters
Exact matches only

Het Marketingrapport Schoonheidsspecialisten 2019 van Marktdata met interessante gegevens en cijfers over onze branche is vanaf beschikbaar. Vorige week hebben we al wat cijfers prijsgegeven, maar er is nog veel meer interessants te vinden in het rapport.

Weetjes over schoonheidssalons in Nederland

Geslacht ondernemer
Veruit de meeste ondernemers van schoonheidssalons zijn vrouwen. Van de geregistreerde schoonheidssalons
waarvan het geslacht van de eigenaar bekend is staat 98 procent geregistreerd op naam van een vrouw. Slechts 2
procent van de ondernemingen staat op naam van een man.

Rechtsvormen
De meest voorkomende ondernemingsvorm onder schoonheidssalons is een eenmanszaak. 96 Procent van alle bedrijven betreft qua rechtsvorm een eenmanszaak. 3 Procent betreft een vennootschap onder firma. Een eenmanszaak kan overigens wel personeel in dienst hebben.

Type vestiging
Een procent van de vestigingen betreft een hoofdvestiging en 2 procent is een filiaal van een hoofdvestiging (nevenvestiging). Vrijwel alle ondernemingen van schoonheidsspecialisten betreft zelfstandig opererende vestigingen.

Aantal medewerkers
Uit de analyse van de database van schoonheidssalons blijkt dat 91 procent van alle schoonheidssalons in totaal uit slechts één medewerker bestaat. Dit is in vrijwel altijd de eigenaar van een eenmanszaak. 7 Procent van de salons telt in totaal tussen de twee en vier medewerkers. Slechts één procent van de schoonheidssalons telt meer dan vier medewerkers. Het betreft hier het totaal aantal medewerkers, dus niet herrekend tot fulltime. Volgens het CBS is het aandeel van bedrijven in de schoonheidsverzorging in de categorie van 1 werkzame persoon
in de afgelopen 13 jaar onveranderd 96 procent geweest. Slechts één procent van alle bedrijven in de schoonheidsverzorging heeft 3 of meer werkzame personen.

Jaar van oprichting
Dat het aantal ondernemingen de afgelopen jaren sterk is gegroeid blijkt wel uit de procentuele verdeling van het jaar
van oprichting van schoonheidssalons. Slechts 6 procent van de salons die nu bestaan is voor het jaar 1990 opgericht. Maar liefst 57 procent van de ondernemingen is in het jaar 2010 of recenter opgericht.

Geografische spreiding
Onderstaand figuur geeft geografisch weer in welke provincies de meeste schoonheidssalons zijn gevestigd. Hoe roder een provincie is gekleurd, des te meer schoonheidsspecialisten er zijn gevestigd.

De provincie Zuid-Holland telt met ruim 3.500 schoonheidssalons het grootste aantal vestigingen van schoonheidsspecialisten. 20,9 Procent van alle salons is in deze provincie gevestigd. Zeeland heeft met krap 400 schoonheidssalons het kleinste aantal ondernemingen. Onderstaand figuur toont de ranglijst van het aantal vestigingen van schoonheidsspecialisten per provincie.

Binnen de provincies zijn echter sterke verschillen in de geografische spreiding van het aantal schoonheidssalons.
Onderstaand figuur toont de dichtheid van het aantal salons, geanalyseerd op basis van de viercijferige postcodegebieden. De dichtheid van het aantal bedrijven volgt globaal de dichtheid van het aantal inwoners en de economische bedrijvigheid.

Onderstaand figuur toont de verhouding van het aantal inwoners en het aantal schoonheidssalons per provincie. Hoe roder een provincie is gekleurd, des te meer inwoners de provincie telt per salon en dus een schoonheidsspecialist een groter verzorgingsgebied qua aantal inwoners heeft.

Ondanks het grote aantal salons in Zuid-Holland is deze provincie niet het minst rood gekleurd. Doordat het aantal inwoners in deze provincie erg groot is, ligt het verzorgingsgebied per schoonheidsspecialist (qua aantal inwoners) toch iets boven het landelijk gemiddelde. De provincie Groningen telt met ruim 1.200 inwoners per vestiging het grootste aantal inwoners per salon. In Limburg is het aantal inwoners per salon (krap 800) het kleinst. Het landelijk gemiddelde komt uit op 1.027 inwoners per schoonheidssalon. Onderstaand figuur toont de ranglijst van het aantal inwoners per schoonheidssalon per provincie. Opvallend is de relatief hoge dichtheid van schoonheidssalons in het zuiden van het land.

 

 

 

 

Over het Marketingrapport Schoonheidsspecialisten 2019
Het Marketingrapport Schoonheidsspecialisten 2019 biedt een actueel en compleet overzicht van branchestructuur, het inkoopgedrag, de leveranciers, het mediagebruik en de ontwikkelingen in de branche voor schoonheidsverzorging in Nederland. Het oriëntatie en inkoopgedrag van schoonheidsspecialisten is helder in beeld gebracht. Het rapport is de ideale blauwdruk voor het marketingbeleid van toeleveranciers en branche gerelateerde organisaties. Bij diverse thema’s zijn de onderzoeksresultaten vergeleken met de voorgaande edities van het onderzoek onder schoonheidsspecialisten uit de jaren 2004 t/m 2016, waardoor ontwikkelingen inzichtelijk zijn gemaakt. Tevens wordt er onderscheid gemaakt tussen vanuit huis werkende schoonheidsspecialisten en ondernemers die in een bedrijfspand zijn gevestigd. Vormen schoonheidsspecialisten uw doelgroep dan is het onderzoeksrapport een absolute aanrader. Voor meer informatie, klik hier: marktdata

Reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Gerelateerde artikelen