Betekenis CE-markering bij inkoop van apparatuur en cosmetica

Ondernemerstips | 1564 keer bekeken
Betekenis CE-markering bij inkoop van apparatuur en cosmetica

Veel mensen denken de CE-markering die je op cosmeticaproducten en apparatuur aan treft een keurmerk is en dat deze producten door een onafhankelijke partij worden gekeurd. Maar dat is niet het geval. CE staat voor Conformité Européenne, wat  'in overeenstemming met de Europese regels' betekent. Deze markering geeft aan dat het desbetreffende product voldoet aan de regels en minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu die daarvoor gelden binnen de Europese Economische Ruimte, oftewel de landen van de Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Lidstaten moeten producten waarop de CE-markering is aangebracht op hun markt toelaten. Het doel van de CE-markering is tweeledig van aard. Enerzijds is het doel de vrije handel binnen de lidstaten te bevorderen terwijl anderzijds de veiligheid in het gebruik van de producten wordt verhoogd.

CE-markering is geen keurmerk

Een keurmerk heeft meestal betrekking op de kwaliteit van een product of op de wijze waarop een product is geproduceerd. Vaak heeft het ook een commerciële functie. Maar een CE-markering laat alleen maar zien dat een product in overeenstemming is met de wettelijke eisen, die voortvloeien uit de CE-markeringsrichtlijnen. Niets meer en niets minder dus. Een CE-markering zegt wel iets over de veiligheid, maar niets over de kwaliteit van het product of de wijze van produceren. 

Wie is verantwoordelijk voor CE-markering?

De fabrikant of importeur is zelf verantwoordelijk voor het aanbrengen van de CE-markering. Door de CE-markering op zijn producten aan te brengen, verklaart een fabrikant of importeur eenzijdig, op zijn eigen verantwoordelijkheid, en zonder enige onafhankelijke keuring of controle dat zijn producten aan alle wettelijke eisen voldoen. De regelgeving heeft vooral betrekking op de veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten van de producten en apparatuur. Dit houdt in dat de producent of importeur eventueel benodigde metingen en onderzoeken zelf uit moet voeren of ervoor mag kiezen deze metingen uit te besteden bij een instituut naar zijn keuze. 

Als een product in een risicovolle klasse valt dan kan het zijn dat er gebruikgemaakt dient te worden van een door de overheid aangemelde instantie (notified body). Dit is bijvoorbeeld het geval bij een medisch product of medische hulpmiddelen. Dan moet het kwaliteitssysteem voor 100% voldoen aan de eisen van de door de overheid opgestelde richtlijn medische hulpmiddelen. 

Import van buiten Europa

Is het product buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gemaakt? Dan moet de importeur van het product controleren of het product voldoet aan de eisen. En dus ook of het product de CE-markering draagt. Brengt de importeur de producten onder zijn eigen naam op de markt? Dan neemt hij daarmee de verantwoordelijkheden van de fabrikant over en moet hij zelf de CE-markering aanbrengen.

Misbruik en misleiding van CE-markering

Het onterecht aanbrengen van de CE-markering en/of opstellen en ondertekenen van de conformiteitverklaring is een economisch delict en valt in Nederland onder de Wet op de economische delicten. 

Chinese exportproducten dragen echter ook een CE-label (China Export) maar dit zegt niets over de kwaliteitsgaranties volgens de Europese normen. Met een chinees CE logo zegt de producent dat het product uit China afkomstig is. Het Chinese CE-logo is moeilijk te onderscheiden van het Europese CE. Je ziet het alleen maar als je ze beide naast elkaar legt: bij het echte CE-logo is de afstand tussen de twee letters groter. 

CE en china.jpg

Als je producten of apparatuur gaat inkopen op de Beautyspot.nl live edition, let dan heel goed op het CE-teken.  Zoek dat goed uit of vraag even na.

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste beautynieuws, trends en aanbiedingen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief

Deel dit artikel

Reacties (0)

Reageren