Volg ons op

Search
Generic filters
Exact matches only

Op 4 augustus werd er door José Meuleners, voorzitter van het Gilde van Cosmedische schoonheidsspecialisten, een update geplaatst op Facebook over de laatste stand van zaken rondom IPL- en laserbehandelingen. Deze post leidde tot veel reacties. Wat is er aan de hand? We vroegen het aan José Meuleners.

Jose Meuleners:  De CEN, een internationale organisatie die ernaar streeft om op diverse terreinen binnen Europa tot geharmoniseerde richtlijnen te komen, heeft zich de afgelopen jaren onder andere beziggehouden met onze branche. Op 27 juli 2016 zou hun langverwachte rapport ‘CEN/TC 409 Beauty Salon Services’ gepresenteerd worden, een voorstel voor een Europese norm voor schoonheidssalons voor kwaliteitsverbetering. Daarin staan onder andere afspraken inzake de  competenties met betrekking tot licht/laserbehandelingen: wie doet wat en wat kunnen schoonheidsspecialisten wel of niet behandelen.

Eerder gaf het Engelse HEE rapport uit november 2015 al duidelijke richtlijnen, die voor de schoonheidsspecialisten in Engeland van toepassing zouden gaan zijn. Het rapport liep vooruit op en hield rekening met de publicatie van het eerdergenoemde CEN/TC 409 rapport en betekende voor de Engelse situatie een aanmerkelijke verbetering van de positie van de gekwalificeerde schoonheidsspecialiste.

Eén dag voor de publicatiedatum van Het CEN-rapport, dus op 26 juli jl., heeft de Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Geneeskunde (NVCG) bezwaar aangetekend tegen het openbaar maken van dit rapport. De NVCG lijkt, zover onze informatie reikt, de aanbevelingen inzake de competenties van de schoonheidsspecialisten te willen aanvechten.

Met andere woorden, de vereniging die de ‘cosmetische artsen’ vertegenwoordigt en waarvan vele leden als cosmetische arts bij de schoonheidsspecialist over de vloer komen, verhindert op het allerlaatste moment mogelijke positieve ontwikkelingen voor de schoonheidsspecialistes op het terrein van de licht- en lasertherapie in Nederland. Door deze actie van de NVCG zag de CEN zich gedwongen om de voorgenomen publicatie te stoppen. Voor het eind van 2016 zal er niet veel meer gebeuren. Wat dit uiteindelijk gaat betekenen en wat de consequenties zijn voor de politieke handelingen in de Tweede Kamer is op dit moment niet te overzien.

De belangenverstrengeling in Nederland is enorm: zowel de NVCG, als de NSEG, als de DALA (kijk zelf even op internet waar deze afkortingen voor staan en welke bestuurders daarin zitting hebben!), hebben allemaal hetzelfde secretariaat, terwijl voor de minister de NVCG de gesprekspartner is 

Standpunt Gilde Medisch Esthetisch Artsen

Het Gilde van Medisch Esthetische artsen (GMES), onderdeel van NLSAS, keurt de handelwijze van de NVCG, om op de uiterste valreep de CEN‐publicatie te blokkeren, nadrukkelijk af. Het GMES heeft met deze actie helemaal niets te maken.

Kennelijk bevat het rapport zaken die voor de leden van de NVCG zo onaangenaam zijn, dat ze alles op alles hebben gezet om dit voor elkaar te krijgen. Wij weten inmiddels dat deze ‘onaangename zaken’ inderdaad betrekking hebben op de competentie van behandelaren inzake de licht‐ en lasertherapie. 

De door de NVCG gehanteerde strategie in deze staat haaks op de intentie en doelstelling van het medisch Gilde van NL SAS, dat zich juist richt op een nauwe samenwerking met schoonheidsspecialisten. Het GMES verklaart dan ook het volgende: 

‘De besturen van NLSAS en de Gilde’s keuren de handelwijze van de NVCG af en zullen zich gaan beraden over hun positie ten opzichte van NVCG en daar binnenkort met een verklaring over komen.’ 

Namens NLSAS, John Krant, voorzitter

Standpunt NVCG 

Op de vraag waarom de NVCG bezwaar heeft aangetekend tegen het voorstel voor een Europese norm voor schoonheidssalons voor kwaliteitsverbetering reageert Dr. Catharina Meijer, voorzitter van NVCG,  als volgt:

Het is niet de NVCG geweest, maar de NVPC en plastisch chirurgen uit de (aan de CEN-deelnemende) Europese landen die het initiatief hebben genomen om het voorstel van de Europese norm voor schoonheidssalons op het laatste moment tegen te houden.De NVCG heeft de oproep van de plastisch chirurgen om dit (voorlopig) tegen te houden gesteund. Dit heeft slechts betrekking op de medische verrichtingen die in de norm voor schoonheidssalons genoemd worden en hier niet thuis horen conform Nederlandse wetgeving. 

Naar aanleiding van de oproep door plastisch chirurgen wordt de norm voor schoonheidssalons momenteel nader bekeken door alle betrokken partijen. Als de norm ontdaan is van medische verrichtingen en volledig gericht is op het werk van schoonheidsspecialisten zal het naar verwachting de steun krijgen van de bij de CEN deelnemende vertegenwoordigingen van artsen en medisch specialisten in Europa. En zeker ook van de NVCG. D

De NVCG is juist een grote voorstander van de CEN norm voor schoonheidssalons en heeft om die reden de ontwikkeling daarvan ook actief gesteund en heeft o.a. samen met de ANBOS zitting in de Nederlandse normcommissie die daarvoor is samengesteld. De norm is een goede en heldere richtlijn voor kwaliteitsverbetering en de borging hiervan bij schoonheidssalons.

De NVCG heeft zich in tegenstelling tot de plastisch chirurgen en dermatologen niet tegen het gebruik van laser en licht door schoonheidsspecialisten gekeerd. De NVCG heeft er voor gepleit dat schoonheidsspecialisten het ontharen met laser of IPL kan behouden door een aanvullende opleiding daarvoor te volgen. We hopen dat met dit advies van de NVCG aan de minister de schoonheidsspecialisten in Nederland deze verrichtingen kunnen blijven doen.

De NVCG steunt van harte de samenwerking met schoonheidsspecialisten en de ANBOS. Omdat het vakgebied van de schoonheidsspecialist en de cosmetisch arts goed op elkaar aansluit en zij elkaar kunnen versterken. Dit is in het belang van een betere dienstverlening voor de cliënt. 

Update:
NVCG bedoelt met medische behandelingen IPL en laserbehandelingen, mesotherapie, radiofrequent behandelingen, chemische peelings en microneedling. Daarvan vind de vereniging dat deze NIET door schoonheidsspecialisten mogen worden uitgevoerd. Lees deze update

0

Reacties


Gerelateerde artikelen