Volg ons op

Search
Generic filters
Exact matches only

Het project ‘Wegwijs in grijs’ is een initiatief van ANBOS, de brancheorganisatie voor schoonheidsspecialisten, om meer inzicht te krijgen in risicovolle behandelingen die schoonheidsspecialisten aanbieden. Dit is nog een ‘grijs gebied’ omdat in de wet niet precies is beschreven wat wel en niet mag.

ANBOS wil meer duidelijkheid creëren voor schoonheidsspecialisten en consumenten en heeft risicovolle behandelingen onderzocht. De resultaten en concrete vervolgstappen zijn nu gepubliceerd in het rapport ‘Wegwijs in grijs’.

Wat is het grijze gebied?
De schoonheidsbranche staat niet stil. Er zijn continu nieuwe behandelingen, apparaten en producten op de markt die kansen met zich meebrengen. Tegelijkertijd bestaat er veel onduidelijkheid over welke (risicovolle) behandelingen een schoonheidsspecialist mag uitvoeren en welke niet. Omdat niet precies in de wet is beschreven wat wel en niet mag, zorgt dit voor een ‘grijs gebied’. Kwaliteit, veiligheid en professionaliteit zijn belangrijk. ANBOS heeft daarom het initiatief genomen om het grijze gebied beter in kaart te brengen met het project ‘Wegwijs in grijs’.

Onderzoeken naar risicovolle behandelingen
In 2018 onderzocht het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de mogelijke risico’s van huidverbeterende behandelingen in schoonheidssalons. Het doel van dit rapport was inzicht krijgen in welke behandelingen mogelijk risicovol zijn en wat de risico’s inhouden. ANBOS gaat nu een stapje verder en neemt als branche zelf het voortouw om voor nog meer duidelijkheid voor schoonheidsspecialisten en consumenten te zorgen.

Rapport ‘Wegwijs in grijs’
ANBOS heeft de risicovolle behandelingen op drie manieren onderzocht. Met een uitgebreide enquête onder haar leden, met een leveranciersenquête en door verdiepende interviews met belanghebbenden zoals zorgverzekeraars en leveranciers. De resultaten van het project van ANBOS zijn samengevat in het rapport ‘Wegwijs in grijs’. ANBOS presenteert hierin concrete vervolgstappen om meer duidelijkheid te creëren voor schoonheidsspecialisten en consumenten over risicovolle behandelingen.

Vijf vervolgstappen om het grijze gebied te verkleinen
ANBOS doet in het rapport vijf aanbevelingen met concrete vervolgstappen die zij gaat nemen om het grijze gebied te verkleinen:
1. Ontwikkeling van nieuwe richtsnoeren voor microneedling, microdermabrasie en cupping.
2. Ontwikkeling van een informatiedocument over peelings.
3. Ontwikkeling van een informatiedocument over het gebruik van (medische) apparaten als aanvulling op de complexe wetten en regels van de Medical Device Regulation (MDR).
4. Proactieve benadering van organisaties in de schoonheidsbranche.
5. Monitoren van het aantal en type klachten over behandelingen.

Vervolgonderzoek blijft nodig
Dit onderzoek is een eerste aanzet om meer inzicht te krijgen in het grijze gebied. Maar met deze eerste inventarisatie en concrete aanbevelingen zijn we er nog niet. Vervolgonderzoek naar bovenstaande ontwikkelingen blijft nodig om te kunnen reageren op nieuwe kansen en bedreigingen. ANBOS blijft deze ontwikkelingen in de gaten houden om de kwaliteit van de beroepsgroep en de branche te kunnen blijven verhogen.

Reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


Gerelateerde artikelen