Volg ons op

Search
Generic filters
Exact matches only

Wat is er afgelopen jaar veranderd op het gebied van wet- en regelgeving in de cosmeticabranche? De Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV) heeft in haar jaarverslag 2015 een uitgebreid overzicht geplaatst. Wij zetten de belangrijkste veranderingen voor je op een rijtje.

Cosmeticaverordening

Twee verordeningen van wijzigen van de bijlagen van de Cosmeticaverordening zijn afgelopen jaar gepubliceerd. Het gaat in beide gevallen om aanpassingen aan de technische vooruitgang, die ook wel Adaption to Technical Progress (ATP) worden genoemd. Zij hebben tot doel om het veilig gebruik van stoffen in cosmetica verder te vergroten via de wettelijke regelgeving.

Zo is vanaf 10 augustus 2015 vastgelegd dat producten voor wimperpermanent op basis van thioglycolzuur een maximale concentratie van 11 procent mogen hebben én alleen bedoeld zijn voor professioneel gebruik. Dit wordt geregeld in de Verordening (EU) 2015/1190. In diezelfde verordening wordt ook het gebruik van diverse haarkleurstoffen toegevoegd. Deze negen afzonderlijke haarkleurstoffen zijn door het SCCS (onafhankelijk wetenschappelijk comité van de Europese Commissie) beoordeeld op veiligheid. Deze bepaling is van toepassing met ingang van 10 augustus 2016.

Het gebruik van UV-filter 3-Benzylidene Camphor is vanaf 18 februari 2016 verboden middels Verordening (EU) 2015/1298, bijlage II en VI. De stof mag dan niet meer te vinden zijn in cosmetische producten, die op de markt van de Europese Unie worden aangeboden.

Andere uitkomsten

CMR-stoffen – wat staat voor Carcinogeen (kankerverwekkend), Mutageen (DNA beschadigend) en Reprotoxisch (van invloed op de vruchtbaarheid) – mogen alleen gebruikt worden als ze aan strikte criteria voldoen. De NCV controleert regelmatig welke stoffen er bij de European Chemicals Agency (ECHA) ter beoordeling staan.

Zo ontstond er in 2015 opschudding over de stof Formaldehyde die in nagelverharders wordt gebruikt. Deze stof is als CMR categorie 1B geclassificeerd en mag daarmee alleen gebruikt worden in cosmetica als aan strikte voorwaarden wordt voldaan. Op dit moment is deze veilig bevonden, maar er zouden ‘geschikte alternatieven’ zijn die de voorkeur genieten. De Europese Commissie duikt hier verder in, omdat hiervoor in de wet nog geen duidelijke criteria zijn.

Veilige stoffen?

Over de aanpak van hormoonverstorende stoffen wordt al langer gesproken. De Europese Commissie gaf in 1999 aan dat zij hiervoor criteria zouden opstellen. Eerst werd er aangegeven dat deze criteria uiterlijk 2013 klaar zouden zijn, maar naar verwachting wordt dit zomer 2016.

De maximaal toegestane concentratie van PHMB in cosmetische producten staat al langere tijd ter discussie. Polyaminopropyl biguanide (PHMB) wordt in cosmetica gebruikt als conserveermiddel. De Europese Commissie erkende in 2015 dat het SCCS alleen het gebruik van 0,3 procent PHMB in cosmetische producten niet veilig heeft bevonden, terwijl de gebruikte concentraties in de praktijk lager liggen. De Commissie gaf toen aan door te gaan met het schrappen van PHMB van Bijlage V om juridische duidelijkheid te verschaffen voor bedrijven en lidstaten, maar zij liet tevens weten open te staan voor aanvullende gegevens om mogelijk PHMB in een later stadium weer op de lijst van toegestane conserveermiddelen te zetten. Voor deze beslissing wordt genomen, wacht men op resultaten van een studie naar dit middel.

Het conserveermiddel Methylisothiazolinone (MIT) veroorzaakt volgens dermatologen een sterke toename van contactallergieën. Dit middel wordt sinds 2006 in Europa gebruikt in een brede range cosmeticaproducten. Uit diverse testen is gebleken dat het stoppen met MIT in leave-on huidproducten zal resulteren in een daling van het aantal allergieën voor dit ingrediënt. In juni 2016 wordt hiervoor een wetsvoorstel verwacht. Het wetenschappelijk comité voor cosmetica heeft in 2015 aangeraden het gebruik van MIT in rinse-off en leave-on haarproducten af te bouwen tot een concentratie van maximaal 15 ppm(parts per million). Naar verwachting wordt dit wetsvoorstel in 2017 gepubliceerd.

Wat het gebruik van nano-materialen in cosmetica betreft, zou er een nano-catalogus komen. Deze werd al in januari 2014 verwacht, maar de publicatie op dat moment zou tot te veel foutieve meldingen leiden. Daarom heeft de Europese Commissie de verschijning uitgesteld. Nu wordt publicatie in het tweede kwartaal van 2016 verwacht.

Plastic microbeads

Bedrijven die kleine plastic deeltjes (plastic microbeads) in hun cosmetica gebruiken, hebben aangegeven dit inmiddels te hebben gestaakt of te gaan beëindigen. Het gebruik staat de laatste jaren ter discussie, omdat de kleine deeltjes bij zouden kunnen dragen aan de vervuiling van het waterig milieu. De cosmetica-industrie is nauw betrokken bij wereldwijd onderzoek naar de oorsprong van de vervuiling van oceanen. Nederland is één van de Europese lidstaten die actief bezig is met het kijken naar mogelijke maatregelen om de vervuiling van plastic microbeads terug te dringen.

1+

Reacties


Gerelateerde artikelen